Ett hållbart arbetsliv – det tror vi på

En frisk och framgångsrik organisation är en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns. Där förväntningar är tydliga och alla är ledare. Några leder också andra och är rustade med en vass och relevant verktygslåda för att coacha fram hållbara prestationer hos andra. 

Här finns och skapas rätt och tillräckliga resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart idag och över tid. Här är det riktigt fint att jobba, här är man stolt, här mår man bra.Det handlar om: Vi vill, vi kan och vi klarar av, helt enkelt. Begreppen kommer från KASAM- Känsla Av SAMmanhang, en modell för att stärka det som är friskt. 

Oxy Groups varför

Vår dröm:

“Alla mår bra på jobbet, gör meningsfulla saker och har energi över till att ta ansvar för ett snällt och hållbart samhälle.”

BONUS

GLOBALA MÅLEN 2030 MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.D
Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker. Stärk kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av hälsorisker.

(Källa: Regeringen.se)

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!