Ett hållbart arbetsliv – det tror vi på

Ett hållbart arbetsliv är inte något omöjligt att uppnå. Alltför många arbetar sig sjuka och lider av negativ stress. Som vi ser det är en frisk och framgångsrik organisation en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns. Där förväntningar är tydliga och alla är ledare. Några leder också andra och är rustade med en vass och relevant verktygslåda för att coacha fram hållbara prestationer hos andra. Arbetar du i en sådan organisation har du stora förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi hjälper organisationer att uppnå det.

I en frisk och därmed lönsam organisation finns rätt resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart över tid. I våra kartläggningar av nulägen tänker vi ofta utifrån teorin KASAM – känsla av sammanhang. Vi definierar läget utifrån vilket engagemang medarbetare känner kring meningsfullheten i uppdraget, om de vet vad de förväntas göra och om det finns förutsättningar för att prestera. Ibland är den största utmaningen haltande ledarskap och otydlig kommunikation, ibland saknas tydlighet kring företagets vision och mål, och ibland behöver vi stötta i prioritering för att frigöra tid i stressade organisationer. Vi jobbar med konkreta beteendefokuserade insatser – vi tror på att göra verkstad av snack. Oxy Group har till exempel flera konsulter som jobbar med organisational behavior management, OBM. Våra högkompetenta coacher genomför effektiva coachingprogram och vi vill gärna jobba med ledare både individuellt och i grupper/edarforum för att skapa högre psykologisk trygghet och viktigt utrymme för kollegialt lärande.

Oxy Groups varför

Vår dröm:

“Alla mår bra på jobbet, gör meningsfulla saker och har energi över till att ta ansvar för ett snällt och hållbart samhälle.”

BONUS

GLOBALA MÅLEN 2030 MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.D
Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker. Stärk kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av hälsorisker.

(Källa: Regeringen.se)

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!