Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life

Oxy Group har hög expertis inom mänsklig hållbarhet och de metoder och arbetssätt som krävs för ett hållbart arbetsliv. Vi kan hjälpa er skapa ett ökat engagemang i arbetsvardagen och bättre förutsättningar att skapa återhämtning i det dagliga arbetet. Vi fokuserar inte minst på att hjälpa medarbetare att hitta former för att ta eget ansvar, egen motivation och förmåga att fokusera på det vi själva kan påverka. Och förstås öva på att förstå den påverkan vi har på andra. Vi vill inspirera till små beteendeförändringar hos varje individ och träna på återhämtningstekniker som kan anpassas efter olika arbetssituationer. 

Inom ramen för Statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 2023  vill vi bidra med kunskap, inspiration och konkreta verktyg i insatser som vi anpassar efter den tid ni kan prioritera i er arbetsvardag. 

Vad gör vi?

Vi inser att det sällan finns utrymme över till mer än att driva den dagliga verksamheten på många arbetsplatser, inte minst inom vården. Vi hittar därför vägar fram som passar er. Vi tycker det är viktigt att ge ledare extra verktyg för att kunna hjälpa medarbetare till hållbarhet utifrån de förutsättningar som finns. Detta för att kunskap och eventuellt nya rutiner för självledarskap, egen motivation, kollegialt och individuellt fokus på återhämtning ska kunna hållas vid liv och ge bestående effekt under längre tid. Men vi vänder oss också till medarbetare för vi vet också att var och en har en stor möjlighet att påverka sin egen motivation och välmående vilket får ringar på vattnet i ett arbetsteam.

För medarbetare: “Inspiration och verktyg för ÅTERHÄMTNING I DIN EGEN VERKLIGHET”
  1. En halvdag i fysiskt möte med inspiration, forskningsbaserad kunskap och konkreta verktyg för att skapa rimligt utrymme för återhämtning under arbetsdagen – oavsett hur den specifika arbetssituationen ser ut. Vi ger gott om utrymme för gemensamma diskussioner i trevliga former, och coachar, utbildar och ger tips som medarbetarna kan börja använda omgående. Vi satsar på att timmarna ger en energiboost, och samtidigt konkret kunskap och hjälp för att förbättra arbetssituationen framåt.

  2. Digitalt material för eget fortsatt arbete och, lärande i grupp eller enskilt när tid finns. Även riktat direkt till de nya medarbetare som inte hade möjlighet att ta del av första delen i insatsen. Det digitala materialet består av diskussionsmaterial, reflektionsfrågor m.m. Lättillgängligt, lättförståeligt och lättanvänt i pdf-format. Vi inkluderar också länkar till mer information för den som vill bygga på med mer kunskap.
För ledare: “Hur LEDA HÄLSOFRÄMJANDE och inspirera till hållbarhet?”
  1. Minst en dag, gärna med uppföljande dag/ar för att prova konkreta verktyg i den verkliga arbetssituationen mellan tillfällena. Träffarna kan vara en mix av fysiska möten och digitala, beroende på vad som passar er bäst.

  2. Digitalt material för eget fortsatt arbete tillsammans i gruppen av ledare, samt individuellt. Materialet inkluderar frågor ni kan använda er av vid möten med medarbetare för att komma ihåg att lyfta frågor relaterade till hållbarhet, lära känna tecken på negativ stress, samt annan kunskap om hälsofrämjande ledarskap. Lättillgängligt,  lättförståeligt och lättanvänt i pdf-format. Vi inkluderar också länkar till mer information för den som vill bygga på med mer kunskap.
KASAM – känsla av sammanhang & OBM – organisational behavior management 

Våra insatser bygger ofta på de vetenskapligt förankrade modellerna/metoderna KASAM – känsla av sammanhang – och OBM – organisational behavior management. KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och är en salutogen modell för att stärka det som är friskt med ett hälsofrämjande fokus. En frisk och hållbar organisation är en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns, där förväntningar är tydliga och både ledare och medarbetare hjälps åt för att prestera hållbart. Här finns och skapas rätt och tillräckliga resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart idag och över tid. Det handlar om: SYFTE OCH MENINGSFULLHET – för att vilja, BEGRIPLIGHET – för att veta och kunna, HANTERBARHET – för att ha handlingskraft – och det är i denna dimension fokus för hälsofrämjande insatser framför allt sker. OBM är en metodik för att genom beteendeförändringar skapa hållbar effekt av förbättrande åtgärder.

Läs mer om Statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 2023

Så här säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEvry om Oxy Groups insatser för Hållbart arbetsliv:

Vi vill att våra anställda ska få bästa möjliga verktyg att hantera förändring, och stressen som kan komma med den. Därför skapade vi programmet ”Upgrading yourself for tomorrow – a sustainable worklife program” tillsammans med vår partner Oxy Group. Programmet ger tydlig och användbar vägledning i syfte att skapa ökat välmående för alla anställda.

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!