Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling är en kärna i Oxy Groups verksamhet eftersom ledarna har en sådan central roll påverkan på kultur, engagemang och om arbetet genomförs effektfullt eller inte. Vi hjälper ledare genom individuella coachingprogram, handledning för tydligare kommunikation och hela ledarskapsprogram. Självklart hjälper vi också ledare lösa konflikter och skapa bättre teamsamarbeten.

Skicka förfrågan om coaching, ledarskapsprogram och handledning för tydligare kommunikation här

Aktuellt nu – det hybrida, mångfald och vikten av tydlig kommunikation

Efter pandemin och anpassningen till det hybrida, ser vi ett skifte i att ledarskapsutvecklingen allt oftare bör fokusera på förbättrad kommunikationsförmåga. Med tydligare och klar kommunikation ökar förtroendet för ledarna, vilket skapar tillitsfulla relationer, bättre effektivitet och mindre energispill.

Läs mer om hur vi kan hjälpa mer med att öka förtroendet för dig/er som ledare genom tydligare kommunikation

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ledarskapsutveckling i ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv

Ledarskapsutveckling som passar dig/er – vad behöver du eller era ledare utveckla?

Att vara en bra ledare handlar mycket om att vara en god lyssnare, ha gott omdöme och vara intresserad av att andra människor ska komma till sin rätt. Du behöver ha god självkännedom och god förmåga att kommunicera. Dessutom är det viktigt att ha kunskap om hur människor på olika sätt påverkas av förändringar, högt och lågt arbetstryck, otydlighet – och hur du bör agera för att bidra till att medarbetare känner engagemang, är trygga och mår bra. Vissa ledare kan surfa på personliga egenskaper för att klara rollen någorlunda lätt, men ALLA har något att utveckla och förbättra.

Ledarskapsutveckling är inte en engångsgrej

I en tid när vi ständigt måste förhålla oss till ändrade förutsättningar på ett snabbfotat sätt och vara väldigt lyhörda, ställs höga krav på ledarskapet. För att genomföra förändringar behöver alla medarbetare engageras men det ligger ett särskilt ansvar på ledarna i en organisation att agera föredömen, köpa in sig på den utveckling som ska ske, lyssna in medarbetare och anpassa utveckling utifrån verkliga förutsättningar. Ledare behöver stöd i detta och utvecklas kontinuerligt – oavsett hur rutinerad du är.

Alla har olika utgångspunkt, olika styrkor att förstärka, olika utvecklingsområden att jobba med. Vi tror på att arbetsgivare ska ge individuellt anpassad ledarskapsutveckling – även om det sker i gruppform. Oxys ledarskapsutvecklare varvar teori med mycket konkreta och beteendeinriktade workshops där ledare coachas i de vardagliga dilemmor som dyker upp och som både rutinerade och nya ledare har mycket att vinna på att diskutera med varandra och en extern ledarskapscoach.

Vi anpassar vår ledarskapsutveckling utifrån er situation och rekommenderar alltid att satsa på mindre grupper av ledare som under några tillfällen får möjlighet att coachas och utvecklas som ledare och samtidigt ge varandra stöd. Vi jobbar med psykologisk tillit, tydlig kommunikation, empatiskt ledarskap, coachande samtal m.m.

Ledarskapsutveckling är alltid en del av vår program Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life.

Många väljer nu att fokusera på att skapa tydligare kommunikation

Utveckling av ledningsgrupp

Vi hjälper er skapa en välfungerande ledningsgrupp med rätt agendor på möten, löpande tydlig kommunikation, fattar beslut som just ledningsgruppen behöver fatta och ger varandra stöd. Boka rådgivning och en workshop. Enkelt och effektivt. 

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!