Förändringsledning
– partnerskap i utvecklingsprocesser

Funkar inte jobbet som den väloljade maskin du skulle önska?

Oxy Group hjälper er med förändringsledning och konkreta åtgärder för att optimera förutsättningar för prestation, produktion, trivsel och välmående.

Vi är förändringsledare och coacher som utvecklar team, ledare, medarbetare och organisationer. För er som vill göra långsiktig förbättring är vi er partner under utvecklingsprocessen och lovar att fokusera på konkreta insatser som verkligen ger effekt. Vi hjälper er att analysera för att komma tillrätta med de verkliga problemen. Ofta jobbar vi med psykologisk trygghet, stöd till ledningsgrupper och ledare, utveckling av effektiva samarbetande team, stöd för att skapa tydlig kommunikation och steg-för-steg-utveckling mot en hälsofrämjande engagerande arbetskultur där vi optimerar förutsättningarna för både lönsamhet och välmående.

Förändringsledning sparar pengar för ineffektiva organisationer

Oxy Group lotsar organisationer och individer framåt genom beteendeutveckling. Vi har lång erfarenhet av organisationsförändring, ledarskap och change management, och våra insatser handlar ofta om coaching av grupper och individer, utveckling av team och ledarskap, kommunikation och OBM-utveckling.

Långsiktiga partnerskap – och kortare stödinsatser

Känner ni igen er i något av det här: samarbeten som gnisslar, ledningsgrupp som behöver jobba mer effektivt, lågt engagemang, rörigt under omorganisation, stök i den hybrida arbetsplatsen, snabb tillväxt eller nedskärningar, svårt att behålla personal, ledare som inte får saker att hända, konflikter som stjäl tid och energi, haltande jämställdhet, osäkerhet och otydlig kommunikation, lågintensiv ohälsa som kostar pengar och effektivitet… 

Oxy Group har den samlade kompetens många kunder behöver för att med externt perspektiv analysera situationen och komma tillrätta med de verkliga problemen. Som partner i förändringsprocesser gör vi verkstad av snack.

Organizational behavior management, OBM

Det finns många metoder och teorier för att genomföra strategisk förändring. En metod vi gärna använder är OBM (Organisztional Behaviour Management) som ger effektiva verktyg för att förstå vilka förändringar organisationer behöver göra för att nå bättre resultat. OBM är lösningen för HUR ni samarbetar och genomför aktiviteter som ska leda till KPI:er och mål. Konkret, positivt och effektivt. Läs mer om OBM och ett case där vi jobbar med OBM-förflyttning för en kund i dag.

"

Vi på på E.ON är otroligt glada och stolta över att få jobba med dessa fantastiska människor som hjälper, utmanar och leder oss på resan mot en bättre och ”varmare” arbetsplats där alla får plats! Genom att skapa bättre relationer och reflektera över våra beteenden skapar väl fungerande och effektiva team! Vi längtar till våra seminarier, trots att de kan vara utmanande, för vi älskar att lära oss mer - Vickie Peolin och Mikael Lundström ni är grymma. Tack Oxy Group.
- Urban Schill, Head of business IT Engergy Networks at E.ON

"

Nice, useful, engaging and fun session with us! We really enjoyed it and the whole team was buzzing about it afterwards so we consider it a huge success.
- Chef på Nasdaq efter workshop inom Effektiv och hållbar prestation

"

Vi vill att våra anställda ska få bästa möjliga verktyg att hantera förändring, och stressen som kan komma med den. Därför skapade vi under våren 2021 programmet ”Upgrading yourself for tomorrow – a sustainable worklife program” tillsammans med vår partner Oxy Group. Programmet ger tydlig och användbar vägledning i syfte att skapa ökat välmående för alla anställda.
- Karin Schreil, Sverigechef TietoEvry 

"

Jag kan verkligen rekommendera att jobba tillsammans med Oxy Group! De har varit riktigt proffsiga, lyhörda och adaptiva utifrån de behov som dykt upp på vägen. Vi har haft workshops i hälsofrämjande ledarskap som har varit väldigt uppskattade av deltagarna. Jag kan verkligen tänka mig jobba tillsammans med Oxy Group igen.
- Filippa Finnström, HR Business Partner MTR

"

Vi på Competensum har anlitat Oxy Group i våra HR-nätverk och kan varmt rekommendera dem. Vår bild är att de med fördel kan vara en samarbetspartner vid insatser över längre tid i organisationen, men även tillfälliga, kompetenshöjande och ögonöppnande insatser ger stort värde!

"

Ett smart koncept! Oxy Group har verkligen boostat vår organisation och våra team med ny energi.

"

Joakim Wedlund på Oxy Group var en trovärdig och engagerande talare. Hans föreläsning var både tankeväckande, rolig och helt rätt i tiden. Även nu långt efteråt pratar vi om vi är personer som tar jobbet med i det privata eller det privata med till jobbet.

"

Kan varmt rekommendera Oxy Groups utbildningar och workshops om ledarskapsutveckling.

10 anledningar att investera i ett samarbete med Oxy Group

 

Produktiviteten ökar

Effektiviteten ökar

Medarbetarengagemanget ökar

Trivsel och arbetsglädje ökar

Högre kvalitet på arbetet

Sjukfrånvaron minskar

Sjuknärvaron minskar

Personalomsättningen minskar

Det är en rättslig skyldighet

Varumärket stärks – rekrytering blir enklare

Oxy Groups mission

Med förändringsledning och konkreta utvecklingsinsatser vill vi hjälpa organisationer att skapa förutsättningar för att vara en framgångsrik och motståndskraftig verksamhet. Vi vill bidra till att medarbetare har bra förutsättningar för jobbet – för prestation, engagemang och välmående. För att få till vår mission samlar vi kvalificerade egenföretagare som genomför evidensbaserade och erfarenhetsbaserade åtgärder. Tillsammans med våra kunder går vi från ord till konkret handling och hjälper organisationer att förbättras i en ständigt föränderlig värld. På det sättet vill vi bidra till ett friskt, snällt och hållbart samhälle.

Oxy Group är ett kreativt och affärsinriktat sammanhang för högkvalificerade konsulter inom utveckling av organisationer och människor. Vi bidrar alla med kompetens inom coaching, förändringsledning, organisations- och individutveckling och arbetar enskilt och tillsammans för att skapa mer kundnytta.

Vårt team

Vi har många olika kompetenser, lång erfarenheter från olika branscher, vi stärker varandra och vi ger oss inte.

Vi har samlat några av de vassaste kompetenserna hos konsulter med så bra erfarenhet, drivkraft och kunskap så att de driver egna företag. Vi finns i olika delar av landet och har alla en önskan om att få göra riktigt bra nytta för kunder. Oxy Group satsar alltid på att komplettera varandras kompetenser utifrån kundens önskan och vår kunskap om vad de verkligen behöver.

Kompetenser inom Oxy Group

Förändringsledare & processledare
Hälsostrateger/ People & Business-advisors
Coacher och terapeuter för individer/grupper
Experter inom mångfald, jämställdhet & inkludering
OBM-konsulter & beteendevetare
Kommunikationsexperter & employer branding-strateger

Hur kan vi hjälpa er?

Vill ni utvecklas inom något område på arbetsplatsen? Vet ni inte var ni ska börja? Vi vet hur. Kontakta oss.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!