UL-utvecklande ledarskap

UL – utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda, när ledaren är inspirerande och motiverande i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. En utvecklande ledare är också omtänksam och är inte rädd för att konfrontera när det behövs – både för individen och organisationen. Vår mycket erfarna och skickliga Oxykonsult Vickie Peolin har avtal med Försvarshögskolan att leda kurser i UL-utvecklande ledarskap och genomför många utvecklingsprocesser för ledare varje år. 

UL-utvecklande ledare leder till motiverade medarbetare

Vi vill gärna tro att det inte finns så många ledare som tror på att höras mest, peka med hela handen, använda piskan och hänvisa till plikter och skyldigheter i stället för att lyssna, visa omtanke och hänvisa mål och verksamhetens värderingar. Men det är inte så det ser ut överallt och det är inte så konstigt eftersom vi fortfarande, inte minst internationellt, matas av bilden av ett en chef ska osa makt och vara bestämmande sträng. Men de flesta börjar förstå att det ofta leder till omotivation och hög personalomsättning. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som hen själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva. Det skapar motivation, högre produktivitet och bättre resultat. Vi hjälper er gärna uppnå detta!

Läs mer om UL – utvecklande ledarskap här

Vad ingår i UL – utvecklande ledarskap

Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall och samtidigt till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
  • En teoretisk modell.
  • En metod för personlig ledarutveckling.

Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.

Vi anordnar utbildningar i UL-utvecklande ledarskap

Vi ordnar utbildningar för era ledare genom vår UL-handledare Vickie Peolin samt ytterligare en handledare.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!