Vickie Peolin

Oxy Group konsult Vickie Peolin

Vickie Peolin

“Jag arbetar med att skapa hälsosamma, hållbara och lönsamma arbetsplatser där målet är en framgångsrik verksamhet och medlet är friska medarbetare. Öppenhet, ärlighet och tydlighet är viktigt för mig!”

Vickie är konsult inom huvudsakligen hälsostrategi, ledarskap, grupputveckling och UGL-handledning. Hon har lång erfarenhet av hälsofrämjande arbete på organisations- och gruppnivå och använder OBM som en grund för att skapa hållbara beteendeförändringar. Hon arbetar med att skapa hälsosamma, hållbara och lönsamma arbetsplatser. Vickie är UGL-handledare för Försvarsmakten och för Försvarshögskolan och har stor erfarenhet av, och hög kompetens inom, utveckling av såväl grupper som individer, ledare och medarbetare. 

Vickie Peolin anlitas främst för:

Ledarskapsutveckling

Program Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life

Teamutveckling Grupper i förändring

Coaching & chefshandledning

Fler Oxykonsulter

Emma Vallin

Emma Vallin

Team- och individutveckling, executive coaching och hållbar prestation.

läs mer

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!