HR-partner

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER

 

Som HR-partner utvecklar Oxy Group attraktiva och lönsamt hållbara arbetsplatser. Våra insatser handlar främst om proaktivt hälsofrämjande och utvecklande ledarskap, effektiva arbetssätt och en modern arbetsmiljöstrategi som stödjer affärsstrategin. Vi skapar en arbetsplats där pengarna nyttjas smart och ineffektivitet, frustration och utmattning lyser med sin frånvaro.

 

10 anledningar att investera i hälsostrategi tillsammans med en HR partner

 

     1. Produktiviteten ökar
     2. Effektiviteten ökar
     3. Medarbetarengagemanget ökar
     4. Trivsel och arbetsglädje ökar
     5. Högre kvalitet på arbetet
     6. Sjukfrånvaron minskar
     7. Sjuknärvaron minskar
     8. Personalomsättningen minskar
     9. Det är en rättslig skyldighet
     10. Varumärket stärks - rekrytering blir enklare

BONUS - Jobba för de Globala målen

GLOBALA MÅLEN 2030 MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.D
Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker. Stärk kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av hälsorisker.

(Källa: Regeringen.se)

Hos oss kan din organisation få ekonomiskt stöd på upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar

Vi är godkända av AFA som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!