Vi lyssnar och gör verkstad av snack

 

 

HÅLLBARA MEDARBETARE OCH AFFÄRER - OPTIMERA HÅLLBAR PRESTATION

 

Som rådgivare till ledning och HR-partner genomför Oxy Group insatser som utvecklar organisationers förmåga att arbeta hållbart effektivt. Det ni investerar i är vår kunskap, erfarenhet och vårt engagemang för att hjälpa er att optimera förutsättningar för individer och hela organisationen att prestera effektivt och hållbart i en engagerande och hälsofrämjande arbetskultur.

Vi kallar det Hållbart arbetsliv eller Sustainable Work Life. En modern strategisk form av Corporate Wellness.

Med vetenskapligt förankrade metoder jobbar vi parallellt med ledare och medarbetare för att verksamheten tillsammans ska förstärka kultur och beteenden som främjar hållbart optimala arbetssätt. Vi vill bidra till att skapa arbetsplatser där arbetsmiljöstrategin är en central del av affärsstrategin, där pengarna nyttjas smart och ineffektivitet, frustration och utmattning lyser med sin frånvaro.

10 anledningar att investera i att skapa Hållbart arbetsliv - modernt strategiskt Corporate Wellness

 

Produktiviteten ökar

Effektiviteten ökar

Medarbetarengagemanget ökar

Trivsel och arbetsglädje ökar

Högre kvalitet på arbetet

Sjukfrånvaron minskar

Sjuknärvaron minskar

Personalomsättningen minskar

Det är en rättslig skyldighet

Varumärket stärks - rekrytering blir enklare

 

BONUS - Jobba för de Globala målen

GLOBALA MÅLEN 2030 MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.D
Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker. Stärk kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av hälsorisker.

(Källa: Regeringen.se)

Hos oss kan din organisation få ekonomiskt stöd på upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar

Vi är godkända av AFA som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!