Coaching & terapi

Coaching och terapi är viktiga verktyg för att genom individer ta hela organisationen framåt. Våra certifierade coacher och terapeuter är erfarna och jobbar gärna under lång tid med både individer och grupper för att öka självkännedom, hjälpa framåt och lösa utmaningar.

Oxy jobbar proaktivt med långsiktig utveckling på många plan. Ibland startar våra insatser med att snabbt rycka in med kort varsel för att lösa utmaningar som redan har uppstått. Vi har flera mycket erfarna coacher och terapeuter med erfarenhet från andra roller inom näringslivet och offentlig sektor som löser krisen.

Därefter fortsätter vi gärna med mer långsiktig coaching, förebyggande konflikthantering, ledarskapsstöd, proaktiv stresshantering, grupputveckling, kommunikationsinsatser m.m.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!