Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life

 Hållbart arbetsliv rekommenderas att vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är en proaktiv utvecklande investering för ledare, medarbetare och hela organisationen.  Programmet utförs av högt kvalificerade experter inom Oxy Group och är utformat för att kunna integreras i det vardagliga arbetet, samt skapa en långsiktigt hållbar effekt. Det bygger på de vetenskapligt förankrade modellerna/metoderna KASAM – känsla av sammanhang – och OBM – organisational behavior management. För hållbar effekt är det avgörande att insatsen får pågå under längre tid för att deltagare ska ha kapacitet att ta till sig och agera på insatsen, samt att insatsen synkroniseras med den insats för hälsofrämjande ledarskap som genomförs.

KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och är en salutogen modell för att stärka det som är friskt med ett hälsofrämjande fokus. En frisk och hållbar organisation är en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns, där förväntningar är tydliga och både ledare och medarbetare hjälps åt för att prestera hållbart. Här finns och skapas rätt och tillräckliga resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart idag och över tid. Det handlar om: SYFTE OCH MENINGSFULLHET – för att vilja, BEGRIPLIGHET – för att veta och kunna, HANTERBARHET – för att ha handlingskraft – och det är i denna dimension fokus för hälsofrämjande insatser framför allt sker. 

Anpassning efter behov

Eftersom alla arbetsplatser har olika behov och förutsättningar, anpassar vi förstås programmet. Vi låter det ta lite tid för att det ska kunna ge effekt. Mellan träffar med våra experter har ni fått tid att gå jobba med material och konkreta verktyg, för att ni ska kunna påminna er och öva på beteenden under processen.

Programmet pågår under ca 6-12 månader, alltså ingen kort punktinsats. Eftersom vi förmodar att ni redan har pressade scheman håller vi korta träffar vid den tidpunkt som passar er. Vi mixar gruppträffar med individuell coaching. Vi utbildar gärna ambassadörer i större organisationen för att sprida kunskapen.

  • Medarbetare: Skapa mitt hållbara arbetsliv
  • Ledare: Leda ett hållbart arbetsliv
  • Ledningsgruppen: Effektivt LG-arbete och leda för ett hållbart arbetsliv

Vi vill gärna få jobba individuellt med ledarna och även medarbetare om möjligt. Individuell coaching ger möjlighet att jobba med individuella styrkor och utmaningar.

Varför Hållbart arbetsliv-programmet?

Verksamhetens fokus utgår självklart från ett kundfokus, och kundernas behov kan ändras snabbt. Det är i den farten lätt att missa att prioritera det som faktiskt skapar förutsättningar att hålla kundfokus och snabbfotat möta behov. Det skapar kostsamma problem på sikt om vi inte skapar förutsättningar för hållbar prestation och hälsa för medarbetarna på arbetsplatsen. Vi tappar handlingskraft, motståndskraft, uthållighet och vi får också utmaningar med att behålla och attrahera de bästa talangerna.

Vi vet att det går skapa hållbara förutsättningar om ledningsgrupp, ledare och medarbetare samverkar på ett effektivt sätt. Vi har lång erfarenhet av att bistå med det arbetet. Med vårt program Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life  ser vi till att ni går från nuläge till önskat läge med hälsa och goda prestationer i fokus.

Kostar det något?

Det här en investering som ger tillbaka direkt. Lågt räknat kan vi säga att en person som säger upp sig och ska ersättas, kostar runt 60 % av årslönen – LÅGT räknat. Med en månadslön på 50 000 kr ger det i runda slängar 360 000 kr. Vi vet samtidigt att ersätta en senior medarbetare med hens kontaktnät.. ja, det är miljonbelopp vi pratar om när vi tittar på hela bilden.

Men låt oss i ekonomisk anda räkna frugalt här! Säg att jag vi har en verksamhet/avdelning med 100 medarbetare och väljer att investera 300 000 kr i ett årslångt program med stöd för ledare, team och riktat till individen. Då räcker det med att EN person väljer att stanna kvar i stället för att lämna för att man inte trivs för att investeringen ska gå hem. Om vi väljer att räkna på den kvantitativa faktorn. Men på köpet får vi också ökad effektivitet, starkare varumärke, bättre samarbete, ökad kvalitet …. för att nämna några.

Så här säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEvry om programmet:

Vi vill att våra anställda ska få bästa möjliga verktyg att hantera förändring, och stressen som kan komma med den. Därför skapade vi programmet ”Upgrading yourself for tomorrow – a sustainable worklife program” tillsammans med vår partner Oxy Group. Programmet ger tydlig och användbar vägledning i syfte att skapa ökat välmående för alla anställda.

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!