Hälsofrämjande insatser

Hälsofrämjande insatser = lönsamhetsdrivande insatser. Det handlar om att gifta ihop arbetsmiljöstrategi med affärsstrategi.

Vad gör vi och hur?

Vi hjälper hela arbetsplatser, grupper och individer att utveckla arbetsmiljö, ledarskap och arbetssätt till att genomsyras av mening, struktur, tydlighet och engagemang. Med de bitarna på plats ökar chanserna markant för att skapa lönsamhet och en attraktiv arbetsplats som attraherar nya medarbetare.

Alla kunder har förstås sin alldeles egna behov. Vi lägger upp insatserna utifrån vad som verkligen behövs, vilka personerna är vi jobbar med och i vilken ordning saker bör ske.

Det bästa resultatet av hälsofrämjande insatser nås om vi är med under en längre tid. Som partner går vi in med en eller flera Oxykonsulter på deltid. Som stöd till ledningen, i en verksamhetsutvecklande funktion eller som HR-konsult. Utöver det kontinuerliga samarbetet med en eller flera konsulter tar vi in specialistkompetens från Oxy Group för de hälsofrämjande insatser ni behöver. Vi bygger upp en task force för effektiv verksamhetsutveckling och skapar tillsammans en arbetsplats där pengarna nyttjas smart, där medarbetare vill vara, där ineffektivitet, frustration och utmattning lyser med sin frånvaro.

Vilken typer av kunder?

Vi jobbar förstås för de allra flesta kunder och branscher, men vi har två typer av kunder som passar perfekt för vad vi kan ge i form av hälsofrämjande insatser i partnerskap.

“Växtvärk-kunden”
Ett medelstort företag som växer snabbt och inte har hunnit bygga upp en klar struktur för HR, kommunikation och verksamhetsutveckling. Ledningen jobbar stenhårt med att hålla ihop allt i rätt riktning och börjar inse att de behöver ta in fler medarbetare. Rekrytera? Vi har ett bättre alternativ.

“Ny kurs-kunden”
Ett väletablerat företag med en engagerad central HR-funktion som är en drivande part i ledningen. De vill satsa ännu mer på proaktivitet och styra om pågående ledarskapsutbildningar, verksamhetsstöd och friskvårdsinsater till att vara strategiskt hälsofrämjande och skapa lönsamhet. HR-ansvarig eller någon annan i ledningen har förstått att det här är rätt väg att gå för att utveckla affärsstrategin och förstår att de behöver ta in hjälp.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!