Konkreta workshops

Konkreta workshops är en bra start på något större. Små steg framåt i rätt riktning kan göra stordåd.

Våra samarbeten inleds ofta med en workshop för att nysta ut riktning, önskemål och behov.

För oss handlar “konkret workshop” om att så konkret som möjligt förmedla kunskap, låta deltagarna diskutera situationer från den egna verksamheten och skicka med konkreta verktyg för att direkt kunna göra vissa förbättringar i verksamheten. Det är inte själva workshopen som kommer att göra skillnad, utan vad som händer efteråt. Oftast är vi med er på fler steg efter en konkret workshop.

Vi hjälper er förtydliga argumenten för att verkligen satsa hälsofrämjande och identifiera hur ni enklast och effektivast tar er mot den förbättring ni önskar.

Vi anpassar längd och innehåll efter era behov. Har ni förslag på vad ni i er verksamhet skulle behöva jobba med lite? Förtydliga, reda ut, utveckla? Hör av er så ordnar vi en riktigt bra workshop för er.

  Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

  Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

  Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

  Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

  Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

  Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

  Relevanta nyheter från Oxy!

  Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

  Ja tack!

  Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!