Organisationsutveckling

Organisationsutveckling betyder för Oxy Group att skapa förutsättningar för individerna i organisationen att prestera effektivt och må bra samtidigt. Det skapar lönsamhet och ett friskare samhälle.

Vi jobbar inte med modeller och verktyg som en utgångspunkt för organisationsutveckling. Däremot tar vi ofta avstamp i KASAM – känsla för sammanhang – en evidensbaserad metod för att identifiera och stärka hälsofrämjande faktorer i arbetslivet.

På ren svenska innebär det att vi kollar var det brister i strukturer, roller och förutsättningar gör något åt det med enkla medel och stort fokus på kommunikation och utveckling av ledarskap och självledarskap. Alla organisationer har behov av att göra en sådan genomgång då och då och förstärka där ni riktigt äger och justera där det behövs.

För att skapa vettiga förändringsprojekt för organisationsutveckling fokuserar vi alltid på att förbättra beteenden, t.ex. genom OBM, Organisational Behaviour Management. Att klä strategier och processer i fina ord och förhoppningar, hoppar vi gärna över. Låt oss börja GÖRA annorlunda så fort vi vet i vilken riktning vi ska.

Grupputveckling en central del av organisationsutveckling

Ingen lyckad organisationsutveckling utan att grupperna, teamen, fungerar. I vår grupputveckling jobbar vi med individuellt perspektiv, fokus på både processer och hållbarhet. När vi anlitas för organisationsutveckling är grupputveckling och ledarstöd en central del.

En ekonomisk investering

Vi försöker alltid skapa tydlighet i hur insatserna kan räknas hem som en ekonomisk investering. Det känns ju sällan så i början, men den som vågar lyfta blicken och börja tänka organisationsutveckling utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och individen i fokus, kommer att se positiv effekt på det ekonomiska resultatet.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!