Tester & analyser

Tester och analyser är ofta en bra utgångspunkt för utveckling. Vi ser det aldrig som en lösning eller enskilt verkande metod för att komma vidare i utveckling, men något att utgå från som en plattform för individuell utveckling och grupputveckling.

Det finns mängder med tester och analyser att göra som verktyg för utveckling. Vi har kännedom om och certifieringar inom många. Vårt val av tester och analyser bygger alltid på att hög kvalitet, evidensbasering och sannolikheten att det ger en bra utgångspunkt för givande utveckling. Vi utför inga tester bara för att andra gör det, eller för att “ni brukar göra det”. Vi vill verkligen skapa skillnad och omhänderta resultat av tester och analyser på ett värdefullt sätt. Nedan är några exempel på vad vi använder.

Team Pro 

Flera Oxykonsulter är certifierade i Team Pro för teamutveckling. Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling, och är ett mycket bra verktyg som utgångspunkt utveckling av team och teamledare. 

Lead Forward

Flera Oxykonsulter är certifierade i Lead Forward, en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden. 

Systemisk teamutveckling

Vi genomför systemisk teamutveckling genom användning av Team Leader View och Team Diagnostic. I den här typen av teamutveckling bygger utvecklingen på teamet som helhet, dvs inte fokus på att utveckla individerna i gruppen för samarbeta bättre.

Mental toughness – mental tuffhet

Oxy Group har den enda certifierade konsulten i mental toughness i Sverige. Vi ser det som en mycket välfungerande utgångspunkt för utökad självkännedom och utveckling – både för individer och grupper. Genom test och analys i mental tuffhet får du reda på hur du hanterar press och motgångar, ökar självkännedom och får värdefulla verktyg för utveckling och hantering av arbetslivets utmaningar.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!