Coaching & chefshandledning

Coaching och chefshandledning är viktiga verktyg för utveckling, oavsett om det är på organisationsnivå eller på individnivå. Våra certifierade coacher är erfarna, har egen ledarerfarenhet och jobbar gärna under lång tid med både individer och grupper för att öka självkännedom, utveckla förmågor att samarbeta och leda mer framgångsrikt samt lösa utmaningar.

Oxy jobbar proaktivt med långsiktig utveckling och insatser som från början är tänkta att pågå under en längre tid för att beställaren verkligen vill uppnå effekt – alltså redan innan det är ett problem. Ibland startar ändå våra insatser med att snabbt rycka in med kort varsel för att lösa utmaningar som redan har uppstått, därefter jobbar vi vidare för att skapa hållbara förbättringar med ett mer proaktivt förhållningssätt. Vi har flera erfarna ICF-certifierade coacher och andra kompetenta coacher med erfarenhet från andra roller inom näringslivet och offentlig sektor.

Coaching på lång sikt

Vi arbetar med långsiktig coaching i första hand, eftersom det sällan ger en hållbar förbättring med endast några få träffar. Gärna program om halvår till ett helt år för att ge effekt. Vi har också spetskompetens inom mer konkret chefshandledning individuellt och i grupp, konflikthantering, proaktiv stresshantering, gruppcoaching, teamutveckling, utveckling av kommunikationsförmåga och presentationsteknik m.m.

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!