Det framgångsrika (själv)ledarskapet i en komplex och ständigt föränderlig värld