Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life

Öka lönsamhet och välmående! I det här programmet får medarbetare och ledare jobba med att förstå och ändra beteenden för att få till en arbetssituation där de presterar för att uppnå förväntade resultat, och samtidigt mår bra på ett hållbart sätt. Ni lär er att hantera hög arbetsbelastning, föränderliga arbetsförhållanden och nya utmaningar utan att pressa er för hårt. Programmet skapar förutsättningar för ett mer hållbart arbetsliv och där kompetenser stannar kvar och ni har lättare att attrahera medarbetare.

Effekt?

Ni får mindre spill av pengar genom att ni har undvikit onödig personalomsättning och minskat sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Dessutom har vi ökat engagemanget och effektiviserat samarbetet mellan kollegor och medarbetare. Vi har skapat bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för hela organisationen genom förbättrad arbetskultur och beteenden som ger hållbar prestation. 

Vad innebär programmet Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life?

Vi hjälper medarbetare och ledare att utveckla förmågor att prioritera, samarbeta och utföra arbetet effektivt på ett hjärnsmart sätt. Vi satsar på konkreta beteendefokuserade insatser för medarbetare, ledare och ledningsgrupp parallellt.

Programmet pågår under ca 6-12 månader för att ge möjlighet för att skapa en hållbar förbättring. För att inte ta för mycket av redan pressade scheman håller vi korta träffar vid den tidpunkt som passar er. Ni äger insatsen medan vi bidrar med facilitering, rådgivning och coaching regelbundet under minst ett halvår. 

Upplägg

Alla arbetsplatser har olika behov och förutsättningar, så vi anpassar förstås programmet. Vi låter det ta lite tid för att det ska kunna ge effekt, men har kortare träffar för att inte pressa kalendern. Minst 4-6 träffar för varje gruppering och mellan träffarna får ni material och verktyg att arbeta med och öva på. 

  • Medarbetare: Skapa mitt hållbara arbetsliv
  • Ledare: Leda ett hållbart arbetsliv
  • Ledningsgruppen: Effektivt LG-arbete och leda för ett hållbart arbetsliv

Vi kompletterar med individuell coaching för att ge möjlighet att jobba med individuella styrkor och utmaningar. 

Varför Hållbart arbetsliv-programmet?

I affärsstrategier behöver vi alla utgå från kundernas behov, och därefter skapa hållbara förutsättningar oss som ska utföra det som krävs för att möta kundernas behov. Och det här behöver vi klara i pressade arbetssituationer med ibland oförutsägbara händelser som styr. Alla organisationer vill åt den bästa kompetensen såklart, men det räcker ju inte med att anställa dem. Det är då jobbet börjar med att hjälpa dem att optimera sin prestation på ett hållbart sätt, och att skapa ett hållbart arbetsliv med hög prestation utan att pressa för hårt. Annars tappar vi dem ju efter ett tag. Och det är dyrt. Ingen tjänar på stress och personalomsättning och programmet Hållbart arbetsliv handlar om att skapa hållbara prestationer. Alla vinner på att investera i att jobba med de här frågorna kontinuerligt som en självklar del i affärsstrategin.

Kostar det något?

Det kostar egentligen ingenting, eftersom det är en investering som ger tillbaka direkt. Ni får stora effekter omgående eftersom ni tar hjälp från erfarna coacher som hjälper er utveckla beteenden. Eftersom ni satsar på medarbetare och ledare samtidigt får ni också mer kraft i insatsen. Ni behöver investera minst 300 tkr under 6-12 månader. 

Vi kommenderar också att komplettera med det individuellt riktade utvecklingsprogrammet Corporate Athlete

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!