Feedback – så får vi feedbackkulturen på plats

Sätt spelregler kring hur ni jobbar med feedback, skapa ett gemensamt språk och lär er konkreta verktyg.