Team Pro – teamutveckling

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Flera av Oxy Groups konsulter är certifierade Team Pro-utvecklare och använder metoden för att effektivt hjälpa team utvecklas.

Team Pro-upplägg

Team Pro workshop är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskning om after-action reviews och mål.

Steg 1 är att alla deltagare i ett team får svara på frågor i en Team Pro Inventory (TPI) som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av team-medlemmarnas upplevelser av hur väl det egna teamet fungerar. 

I steg 2 samlas teamet med Oxy Groups konsult i en Team Pro Workshop där de använder resultatet från inventeringen (en TPI-rapport) som reflektionsunderlag. Teamet identifierar möjliga utvecklingsområden, formulerar mål med dessa och göra uppföljningsbara åtgärder.

Beroende på er situation, hjälper vi er gärna med att genomföra åtgärder genom coaching, facilitering och OBM – organizational behavior management. 

  • Tid: 2-3 veckor beroende på utrymmet i teamets kalendrar. Om vi är med i åtgärdsfasen kan vi förstås vara med under längre tid. 
  • Format: Kan ske helt digitalt men vi rekommenderar att Team Prop Workshop sker IRL. 
  • Riktat till: Team som vill utveckla både prestation och hållbarhet
  • Utvecklingsledare: Oxykonsulter med hög kompetens inom individuell utveckling, facilitering & coaching. 

Underlag för innehåll i Team Pro Workshop:

I en Team Pro workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser, vilka delas in i:

  • Övergångsprocesser vilka avser vad teamet gör före och efter arbetsepisoder för att planera och utvärdera sitt arbete.
  • Aktionsprocesser vilka beskriver hur teamet agerar i samband med att de utför sina faktiska arbetsuppgifter.
  • Interpersonella processer som omfattar vad teamet gör för att åstadkomma och bibehålla välmående och trivsel.

 

Läs mer om Team Pro här

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!