Coaching & teamutveckling

Coaching och teamutveckling är kanske den allra säkraste investeringen i medarbetare och ledare. Det ger alltid utdelning både för individen och arbetsgivaren. Våra certifierade coacher är erfarna, har egen ledarerfarenhet och jobbar med både individer och grupper för att utveckla förmågor att samarbeta, optimera prestation på ett hållbart sätt samt leda mer framgångsrikt. Flera är också utbildade KTB-terapeuter för att vid behov omhänderta utmaningar som ligger lite utanför coaching/chefshandledning. 

Coaching och chefshandledning för individer

Effekt vi satsar på:
Utveckling av förmågor som är utmanande för individen, optimerad hållbar prestation på arbetsplatsen

Vi börjar med att klienten och coachen tillsammans identifierar vilka utvecklingsområden vi ska fokusera på, gärna i samspråk med ansvarig chef vid inledande 3-partssamtal. Träffarna sker sedan med varierande frekvens utifrån klientens önskemål. Vi jobbar löpande med de förbättringsområden vi har identifierat och återkopplar hur detta fungerar konkret i det dagliga arbetet. Coachen finns tillgänglig vid sidan av planerade träffar om behov skulle uppstå, t.ex. för stöd inför en särskilt utmanande situation eller om något mer akut uppstår. Coachen följer ICF:s riktlinjer.

Ledarforum och chefshandledning för grupper 

Effekt vi satsar på:
Utvecklat gruppsamarbete, högre psykologisk trygghet, kollegialt lärande, utveckling av individerna utifrån dialogen och chefshandledningen i grupp. När gruppen är ett team blir det både utveckling för individerna och gruppens samarbete.

Handledningen/programmet börjar med att beställaren och coachen tillsammans identifierar vilka utvecklingsområden beställaren upplever att gruppen bör fokusera på. Vid första träffen med gruppen diskuteras detta och vi kommer gemensamt fram till mål för utvecklingen. Fokus kommer att vara att löpande jobba med de förbättringsområden vi har identifierat och löpande återkoppla hur detta fungerar konkret i det dagliga arbetet. Coachen följer ICF:s riktlinjer. 

Spetskompetens

Oxy Group har fler ICF-certifierade coacher med hög kompetens och egen ledarerfarenhet. Vi har dessutom spetskompetens inom proaktiv stresshantering, AI-utbildning, mångfald och inkludering, konflikthantering, utveckling av kommunikationsförmåga, mötes- och presentationsteknik m.m.

 

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!