Datum

27 oktober, 2023

Publicerad av

OxyGroup

Framgångsrikt hälsoarbete affärskritiskt – 3 viktiga antaganden!

Jag tror inte det finns en VD eller GD därute som inte säger att personalens hälsa är viktig. De flesta vill också satsa på framgångsrikt hälsoarbete. Inte minst för att flera studier, till exempel från Deloitte, visar att människor, såväl medarbetare som ledare överväger att lämna sin arbetsplats för en som bättre stöttar deras välmående.
Utvecklingen inom hur organisationer vill och försöker arbeta med hälsa har både utvecklats och breddats, vilket är fantastiskt, och behövligt. Idag upplever många negativ stress på grund av bristande arbetsmiljö. Konditionsnivåerna i Sverige är, i genomsnitt, ohälsosamt låga. Många lider av dålig sömn och av att inte ha den ork som möjliggör både ett meningsfullt och framgångsrikt arbetsliv. Och på tal om meningsfullhet så visar Jobbhälsobarometern att färre upplever arbetet som meningsfullt. Något som är kärnan av att uppleva ett välbefinnande i arbetslivet. Det pratas om en ”hälsotrend” och det har det gjorts i många år. Men så värst mycket mer hälsosamma verkar vi inte vara. Mer stressade. I sämre form. Tröttare och oengagerade.

World Economic Forum om framgångsrikt hälsoarbete

World Economic Forum listar de kompetenser som krävs för dagens och morgondagens arbetsliv blir det tydligt att hälsa är helt affärskritiskt. För att vara analytisk, nytänkande, klara att lösa knepiga problem och stresstolerant, krävs fokuserade, syresatta, pigga och engagerade medarbetare. Att skapa förutsättningar för hälsa och välmående är alltså inte bara omtänksamt, det är affärskritiskt.
Vad skapar då förutsättningar för ett framgångsrikt hälsoarbete? Ett arbete som verkligen leder till att medarbetare upplever att det finns förutsättningar att ta hand om sin hälsa och sitt välmående, och faktiskt gör det. Det finns mycket skrivet om hur detta arbete ska gå till. Process, innehåll, mål. Det lämnar jag här därhän. Men med 20 + års erfarenhet ser jag tydligt vikten av att vissa insikter och ansatser finns på plats för att arbetet både genuint ska förankras och fortsätta vara förankrat och för att det verkligen ska träffa de behov som finns.

Framgångsrikt hälsoarbete – tre viktiga antaganden:

 1. Alla vill må bra. På sitt sätt.
 2. Hälsa ska stötta arbetet, i arbetet.
 3. Social hälsa är nyckeln

1. Alla vill må bra. På sitt sätt.

En vanlig fråga och fokusområde för ett hälsoarbete är ”hur gör vi med dem som inte vill vara med”. Här begås ett stort och avgörande misstag i ansats till ett hälsoarbete. Nämligen att några vill må bra och några inte vill det. Samt att det finns något förutbestämt som man ska vara med på som i sig gör att man mår bra.

Alla vill må bra. Punkt. Några gör det inte trots att de utåt sett gör alla de saker som vi, så olyckligt, normativt tycker är att vara hälsosam. Tränar mycket. Äter på ett visst sätt. I den här skaran finns det tyvärr många som egentligen inte alls mår så bra. Som är ganska hälsostressade eller har prestationsmål snarare än hälsa i fokus. Och som tyvärr ofta blir tongivande för vad som ska vara hälsa på arbetsplatsen.

Andra mår bra men gör inte så stort väsen av det. Känner sig inte hemma i det organisationen har valt att benämna som ”hälsoaktiviteter”. Vill inte vara med och sköter sitt och är en fantastisk källa för input om man får ta del av deras tankar. En tredje grupp mår inte bra och vill förstås göra det men känner sig inte alls hemma bland de aktiviteter som organisationen erbjuder inom ramen för hälsa. De vet vad de behöver och behöver på ett bra sätt få komma till tals kring vad de skulle behöva för att ta bättre hand om sitt välmående. 

Så fort man har bestämt att hälsa är att göra vissa saker och att det finns de som ”inte vill/inte vill vara med” har man missat att omfamna både de som absolut vill, men gör det på sitt sätt, och de som vill men inte hittat sitt sätt.

Medskick: 

 1. Landa i att alla vill må bra. Och de som inte gör det är de ni ska lyssna till extra noga. De som hittat sitt sätt och vill att alla ska göra likadant – fantastiskt men låt inte dem sätta tonen, takten och fokuset för alla.
 2. Ni behöver fånga upp allas tankar, åsikter och önskemål kring vad att skapa möjligheter för hälsa är. Med dagens digitala hjälpmedel är detta enkelt, men ni behöver göra det. 
 3. Hälsa handlar inte om att alla är med på utvalda aktiviteter utan att alla upplever att de har både de strukturella och kulturella förutsättningarna och stödet att ta hand om sig på det sätt som gör dem bäst nytta.

2. Hälsa ska stötta arbetet- i arbetet

Ett genuint verksamhetsförankrat hälsoarbete pågår inte parallellt på sidan om. Vissa aktiviteter kan förstås göra det, till och med utanför arbetstid. Har man ordning på det första antagandet är det aktiviteter som på riktigt fångar medarbetarnas intresse och vilja att vara med och är dessutom arrangerade på tider och platser som funkar för målgruppen.

Era hälsosatsningar ska ha ett tydligt och förankrat need to have som är riktat till den motståndskraft och handlingskraft som behövs för det arbete just era medarbetare gör. Detta eftersom det ska stötta dem att göra sitt arbete på bästa sätt och! ha överkapacitet med tid och energi till sin fritid. Vilken kognitiv förmåga behövs och när? Hur utmanas den? Vilken fysisk förmåga behövs? När och hur? Hur utmanas den? Hälsoarbetet behöver ha ett strategiskt fokus på dessa områden.

Utöver det kan man erbjuda trevliga och inspirerande aktiviteter som är nice to have och som kan ha ett viktigt signalvärde. Men kärnan i hälsoinsatserna behöver vara sådant som både riktar sig till, möter och stöttar medarbetarna där de jobbar, när de jobbar. Därtill är förändring svårt nog och att behöva ta sig iväg till något för att göra något, kommer skapa ett motstånd. Ingen får heller mer tid bara för att ett hälsobehov har identifierats.

Behöver ni tänka klart, vara lyhörda och analytiska och förstå varandra? Men har många höga stressnivåer? Hitta orsaken till problemet och jobba med att skapa förutsättningar för lugna och fokuserade hjärnor det på team/gruppnivå. Rusta medarbetare med förmågan att både undvika stress och hantera den när den ofrånkomligt uppstår. Aktiviteten kan vara en värdeskapande incheckning på möten, en kort mindfulnessövning och att inför vissa möten se till att alla tagit en kort promenad för att skapa förutsättningar för kreativt tänkande.

Är ökad motion ett fokusområde? Planera in rörelse där arbetet sker. Promenadmöten är numer ett välkänt positivt fenomen. Skapa förutsättningar och planera för vilka möten som ska tas gående. Har många ont i ryggen? Identifiera varför, ta in experthjälp och rusta hela gruppen med övningar som inte kräver att man går till ett gym utan kan göras under arbetsdagen. Gör gärna enkla ”osvettiga” övningar tillsammans i anslutning till gemensamma möten. Är det livet utanför som stressar och pressar? Titta på så kallade ”livsstilstjänster” och hur ni kan erbjuda de som behövs mest.

Medskick:

För att lyckas med rätt insatser, som både kan förankras i er unika verksamhet och som genuint stöttar era medarbetare i sitt arbetsliv behöver ni:

 1. Kartlägga vad som präglar ert arbete utifrån fysisk, psykisk och social hälsa: Vilken hälsa behövs för att göra ert arbete på bästa sätt? Vad utmanar era medarbetare? Vad säger forskningen? I den trianguleringen hittar ni ett bästa och mest hälsofrämjande fokus. Inte det som några ”hälsointresserade” (tillbaka till antagande nummer ett- alla vill må bra) lägger fram för förslag. ”Vi står inför en stor omorganisation som kommer utmana oss si, därför vill vi satsa på hälsa genom att så”.
 2. Planera för insatser som går att göra innan, under och efter arbetsdagen/arbetspasset. Även när det är ”mycket nu”. Fem minuter rätt riktade, rätt förankrade och där ni reflekterar på effekten kan göra stor skillnad. Det behöver vara små, tidseffektiva, relevanta, enkla aktiviteter som verkligen bär medarbetaren i sitt arbete.
 3. Följa det som händer i verksamheten genom att utvärdera effekten och uppdatera era aktiviteter och eventuellt fokusområden. Vad ligger i verksamhetsplanen framåt? Vad händer? Det är alltså inget tidsbestämt projekt, det är en verksamhetsstöttande process som följer verksamhetsplanen. Det tar inte slut, ni blir inte klara, det bara fortsätter och det kräver ett adaptivt och strategiskt förhållningssätt.

3. Det sociala är nyckeln

Förutom att alltmer forskning visar att vår sociala hälsa och känsla av samhörighet är det mest avgörande för vår psykiska hälsa och välmående så är det också nyckeln till att ta hand om sig fysiskt. Studier från Lunds universitet visar att det som var mest avgörande för att medarbetare skulle få till återhämtning under arbetsdagen var just det sociala stödet. Vi gör inte det som är rationellt, vi gör det som vår ”in-grupp” gör och på jobbet är det våra ledare och våra informella ledare. Det positiva grupptrycket är en nyckelfaktor. Det betyder inte att vi behöver göra allt tillsammans men att känna stödet i att ta hand om min hälsa är en otroligt viktig knuff.

Inget kan påverka hälsan i stunden så starkt som det sociala mötet. Att bli sedd, lyssnad på, stöttad, hjälpt, respekterad kan skifta ett mående på några sekunder. Och tvärtom- ett ohälsosamt bemötande kan på en sekund skapa hög stress och negativa känslor.  Vad vi än vill åstadkomma i hälsoväg, i arbetet så börjar det med att vi känner det sociala stödet i att göra det. 

I ett tryggt socialt sammanhang slappnar hjärnan av och kan både få tillgång till sina viktiga verksamhetskritiska förmågor, men det stärker också hälsan. Genomgående för de friskaste och mest långlivade människorna är både nära relationer och meningsfulla mer ”ytliga” relationer. Att satsa på initiativ där medarbetare möts som medmänniskor är kanske er viktigaste hälsosatsning. Från trygga relationer och känsla av stöd- blir allt möjligt, både i jobbet och för att få kraft att ta hand om sin personliga hälsa.

Ledarskapet är den viktigaste knuffen till att faktiskt göra det som stärker välbefinnandet. Att ledare visar att hälsa är viktigt på riktigt, skapar förutsättningar för gruppen/teamet att göra det som möjliggör för dem att prestera hållbart och ger tiden till dessa aktiviteter är helt avgörande för att alla ska ha möjlighet att må bra. Ledare behöver vara förebild säger man. Det handlar inte om att själv vara bäst på hälsa och mest hälsosam, utan att visa genom sina handlingar att hälsa är viktigt och prioriterat.

Medskick:

För att skapa förutsättningar för den så viktiga sociala hälsan, och för att den i sin tur ska vara en möjliggörare för psykisk och fysisk hälsa behöver ni:

 1. Rusta ledare med förmågan och verktygen att leda för hälsa. Att förstå hur det skapar förutsättning för att få verksamheten att flyga och medarbetarna att hålla och att dessa två hör ihop.
 2. Rikta in er på insatser som gör att medarbetare möts som medmänniskor.
 3. Jobba med en omhändertagande kultur där ni stöttar varandra i att ta hand om er både under och utanför arbetsdagen.

Framgångsrikt hälsoarbete – summering:

Alltså, tre viktiga antaganden: Alla vill må bra. Hälsa bär verksamheten och ska vara en del av den. Det sociala är nyckeln både för att må bra och för att ha stödet att göra det som får mig att må bättre.

Väcker inlägget tankar och frågor? Du är varmt välkommen att höra av dig till mig!

Sköt om dig och er!
Ann-Sofie Forsmark, annsofie@oxygroup.se

Tips! Utbildning om hälsoekonomi och hälsostrategi med Ann-Sofie Forsmark

Läs mer: WEF:s webb

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!