Datum

20 juni, 2023

Publicerad av

Oxy Group

OBM för organisation – en framgångsrik insats hos E.ON BIT

OBM för organisation – hur genomför Oxy Group en professionell insats för att förändra beteenden i praktiken? E.ON Business IT önskade en organisation med medarbetare som i större utsträckning säger vad de på riktigt tycker och tänker. Urban Schill, director of E.ON Business IT säger:

“Vi ville aktivera medarbetarna att våga ge oss svaren för att navigera framtiden och tillgodose våra kunders behov. Medarbetarna är experterna och vår viktigaste tillgång.”

Verksamhetens HR Business Partner introducerade tanken på att jobba med OBM, Organizational Behavior Management, för Urban Schill.

“Vi behövde, och behöver, jobba med konkreta beteenden. Vi ville inte rulla apelsiner som vi skämtsamt kallar insatser som inte får verklig effekt i verksamheten. OBM är evidensbaserat, något som var enormt viktigt för oss i valet av metodik.”

OBM för organisation

Oxy Groups key account manager och grundare Kristina Sundbaum beskriver uppdraget från E.ON Business IT som en utvecklingsinsats för att förändra mindset. Syresättande insatser som skulle resultera i nya beteenden. Uppdraget började med tid till att skapa rätt förutsättningar gällande mål och insatsens uppbyggnad.

“Beställarna hade en tydlig målbild som förmedlades till oss på Oxy Group. Det tillsammans med att synka med E.ON’s nyckelpersoner på HR såg vi snabbt skulle påverka insatsens utfall”, säger Kristina Sundbaum. “En utmaning i uppdraget är att flera andra leverantörer är inblandade i medarbetarnas utveckling på E.ON och då gäller det att se till att helheten blir bra för deltagarna i insatsen.”

Sedan startades den mer synliga delen av insatsen med att skapa psykologisk trygghet för ledargruppen på fjorton personer. Därefter följde två spår – Train the trainer och en kulturtransformation där OBM användes som del av metodiken. Utbildning i OBM genomfördes vid tio tillfällen under två timmar varje månad. Varje ledare fick tre individuella träffar för handledning i det som var mest utmanande för individen. De drygt 140 medarbetarna involverades under två utbildningstillfällen på 90 minuter vardera. Insatsen leddes av Oxykonsulten Vickie Peolin.

“Det kan ta tid att förflytta beteenden i en organisation”, kommenterar Vickie Peolin. “Vi såg det som en två års process, där andra året bör ha fokus på att fortsätta använda kunskapen. Ett nära samarbete mellan konsulten och ledarna behövs för att få utveckling att hända. Små justeringar, öva emellan, hela tiden ha målet i sikte.”

Ett case om framgångsrik beteendeförändring

Ett och ett halvt år in i OBM-insatsen för E.ON BIT reflekterar Urban Schill att den leder till bättre relationer och i förlängningen ett bättre genomfört arbete.

“Det är lätt att underskatta betydelsen av beteenden. Det är jobbigt att jobba med sina egna och andras beteenden, men långsiktigt rätt.”
Att insatsen har gett frukt och nytt syre in i organisationen menar Urban Schill är tydligt.

“Vi har ändrat våra beteenden och relationer har blivit viktigare. Fler frågor och mer dialog! OBM-metodiken har skapat en trygghet att våga,” säger han. “I möten tar jag mer personligt ansvar, uppmärksammar och förmedlar min upplevelse om någon beter sig på ett mindre bra sätt. Allt utifrån mitt perspektiv vilket gör att jag lever mina värderingar.”

Framgångsfaktorer och möjliga fallgropar i en OBM-insats

Vilka framgångsfaktorer har funnits i OBM-insatsen för E.ON BIT?

“Den fantastiska människan Vickie Peolin! Det som är framgångsrikt är att hon är äkta, hon förmedlar ett budskap som hon tror på”, understryker Urban Schill. “Jag uppfattar att Oxy Group värdesätter kvalitet högt och har hög kvalitet på sina konsulter. Alla jag möter från Oxy Group är väldigt professionella.”

Kristina Sundbaum summerar framgångsfaktorerna i OBM-insatsen på E.ON Business IT:

 • Tid för öppenhet och psykologisk trygghet
 • Kontinuerliga träffar, ofta och korta
 • En riktig duktig facilitator för utbildningstillfällena
 • Det individuella perspektivet i kombination med grupputveckling
 • Ett kommunikationsforum för konsulten och ledarna
 • Utifrån-perspektivet ger syre

Möjliga fallgropar i en OBM insats:

 • Missar att ta höjd för att insatsen behöver uppmärksamhet under lång tid
 • Förankring och utrymme för projektet
 • Bieffekter som väcks under utvecklingen kan ta tid och energi om man inte har ett tydligt mål och tydlig vägledning
 • Fokuset hamnar på metodiken istället för effekten och vikten av att ständigt följa upp nya beteenden
 • Att bokning av tider och planering av projektet äter tid internt
  NYFIKEN PÅ ATT GÖRA EN OBM-INSATS FÖR DIN ORGANISATION?
  KONTAKTA OSS REDAN IDAG

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!