Datum

10 oktober, 2023

Publicerad av

Oxy Group

Tips för verksamhetsplanering 2024

Det är många som just nu sliter med verksamhetsplanering för 2024 – ta del av några av våra tips på fokus! Från min tid som chef minns jag ett enormt kalkylark med färgmarkeringar och tre mastiga underrubriknivåer i vår myndighetsgemensamma verksamhetsplaneringfil. Jag tyckte om verksamhetsplanering, men minns att jag som ambitiös mellanchef med två små barn där hemma fick jobba mastig övertid för att försöka få till en planering som rimmade med övergripande verksamhetsmål, tänkt budget och mina egna tankar samtidigt som jag skötte det löpande. Att samtidigt blicka utåt och kanske tänka lite nytt – det fanns knappt på kartan. Det är många mellanchefer och HR-BP:s där ute som bara försöker hålla näsan över ytan och simma åt rätt håll för att inte drunkna.

3 råd till dig som sitter med verksamhetsplanering 2024

Om jag fick gå tillbaka i tiden skulle jag vilja prioritera om lite i i verksamhetsplaneringen. För vad är EGENTLIGEN viktigt för att nå verksamhetsmålen utan att hälften av gänget får en kallsup på vägen?

Jag tänker tre prioriteringar:

  1. Satsa på ledare för att behålla medarbetare
   De allra flesta arbetsgivare skulle nog hävda att de är måna om att medarbetarna vet vad de ska göra och gör det utan att de mår dåligt under tiden. De tycker nog också att det är viktigt att de känner sig uppskattade och upplever att de har ett meningsfullt arbete där de vet hur de bidrar till vision och mål. Men ser det ut så? Om inte, vad görs för att få till det? Ofta ligger det största löpande ansvaret på de hårt belastade mellancheferna. Och de får sällan rätt stöd från arbetsgivaren att klara av det. Ofta ingenting. Det kan lätta leda till ineffektivitet, samarbetsproblem och konflikter. Vi ser det alltför ofta. Så – satsa på att stötta ledarna och gör det långsiktigt. Löpande träning och dialog. Hjälp dem framför allt att utveckla kommunikationsförmågan och att skapa tydliga förväntningar.
  2. Långsiktig coaching och psykologisk trygghet
   Som chef förväntas du vara coachande och inge förtroende. Och för att det ska lyckas behöver de flesta ledare själva coachas. Så är det bara. Hjälp ledarna med individuell coaching eller gärna en kombination mellan individuell coaching och grupphandledning/ledarforum för att bygga psykologisk trygghet och högre ledarkompetens genom samarbete och kollegialt lärande i ledargruppen.
  3. Förflytta grupper eller organisationer med beteendeträning
   Många verksamheter genomgår ständigt förändringar och omorganisationer. Vissa är i stark tillväxt, andra minskar. MÅNGA har problem med kultur och attityd som en följd av otydlighet och förändringsoro, och det hybrida arbetslivet vi inte riktigt har vant oss vid. Det finns ingen quick fix för att lösa detta. Det handlar om beteendeförändringar och det tar oundvikligen tid. Så – satsa på att skapa förändring genom att rikta in er på beteenden – organisational behavior management, OBM, för att lotsa hela grupper och organisationer till önskat mål.

Simma åt rätt håll utan kallsupar! Verksamhetsplanera och utveckla hållbart med Oxy Group

Vi i Oxy Group jobbar just nu med långsiktiga insatser för mellanstora och stora bolag i många branscher. Dessutom med flera kommuner, högskolor, sjukvården, muséer m.fl. Gemensamt för många är att det är ledarna i mellanchefsposition som behöver mest stöd. Och alla ledare behöver löpande utvecklas och få input utifrån för att få förståelse för dagens förväntningar från medarbetare och marknaden, utveckla acceptans för det föränderliga och vara mycket tydligare i sin kommunikation än de tror att de behöver vara.

Så mitt tips – ta höjd för ovan i verksamhetsplaneringen 2024. Kostnaden för eventuella investeringar kommer snabbt tillbaka till plussidan. Här finns mycket att tjäna.

/Kristina Sundbaum, medgrundare Oxy Group

NYFIKEN PÅ HUR VI KAN HJÄLPA DIG ELLER DIN ORGANISATION? KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!