SYRESÄTT ORGANISATIONEN!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vi skapar hållbara prestationer.
Organisations- och individutvecklare som gör verkstad av snack.

Vill ni motverka stress och ineffektivitet? Då har du kommit rätt. För den moderna organisationen är förutsättningar för välmående affärskritiskt. Vi kallar det corporate wellness eller hälsofrämjande verksamhet. Förmågan att prestera är beroende av hållbar handlingskraft som skapas av att ta hand om fysiskt, mentalt och socialt välmående på ett effektivt och vetenskapligt förankrat sätt. Det ökar välmående, lönsamhet och stärker varumärket internt och externt.  

Oxy gör bäst nytta i långsiktiga samarbeten som HR-partner och rådgivare till ledning. Beteendeinriktad ledarskapsutveckling, teambuilding, executive coaching, grupputveckling, rådgivning till HR, expertkunskap inom återhämtning, stress och hållbarhet. Anlita oss seniora experter för konkret och hälsostrategisk organisations- och individutveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar affär och hälsa på jobbet. Oxykonsulter är lyhörda, jobbar personligt professionellt, med mod, glädje och rak dialog. 

"

Vi vill att våra anställda ska få bästa möjliga verktyg att hantera förändring, och stressen som kan komma med den. Därför skapade vi under våren 2021 programmet ”Upgrading yourself for tomorrow – a sustainable worklife program” tillsammans med vår partner Oxy Group. Programmet ger tydlig och användbar vägledning i syfte att skapa ökat välmående för alla anställda.

"

Vi på Competensum har anlitat Lisa Carpevi på Oxy Group i våra HR-nätverk och kan varmt rekommendera henne. Vår bild är att Lisa med fördel kan vara en samarbetspartner vid insatser över längre tid i organisationen, men även tillfälliga, kompetenshöjande och ögonöppnande insatser ger stort värde!

"

Ett smart koncept! Oxy Group har verkligen boostat vår organisation och våra team med ny energi.

"

Joakim Wedlund på Oxy Group var en trovärdig och engagerande talare. Hans föreläsning var både tankeväckande, rolig och helt rätt i tiden. Även nu långt efteråt pratar vi om vi är personer som tar jobbet med i det privata eller det privata med till jobbet.

"

Kan varmt rekommendera Oxy Groups utbildningar och workshops om ledarskapsutveckling.

HR-partner

HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER

 

Som HR-partner utvecklar Oxy Group attraktiva och lönsamt hållbara arbetsplatser. Våra insatser handlar främst om proaktivt hälsofrämjande och utvecklande ledarskap, effektiva arbetssätt och en modern arbetsmiljöstrategi som stödjer affärsstrategin. Vi skapar en arbetsplats där pengarna nyttjas smart och ineffektivitet, frustration och utmattning lyser med sin frånvaro.

 

10 anledningar att investera i hälsostrategi tillsammans med en HR partner

 

     1. Produktiviteten ökar
     2. Effektiviteten ökar
     3. Medarbetarengagemanget ökar
     4. Trivsel och arbetsglädje ökar
     5. Högre kvalitet på arbetet
     6. Sjukfrånvaron minskar
     7. Sjuknärvaron minskar
     8. Personalomsättningen minskar
     9. Det är en rättslig skyldighet
     10. Varumärket stärks - rekrytering blir enklare

BONUS - Jobba för de Globala målen

GLOBALA MÅLEN 2030 MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Globala målen

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Delmål 3.D
Förbättra tidiga varningssystem för globala hälsorisker. Stärk kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av hälsorisker.

(Källa: Regeringen.se)

Hos oss kan din organisation få ekonomiskt stöd på upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar

Vi är godkända av AFA som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Det här tror vi på

Riktning, struktur och kraft.

Vi tror på KASAM – känsla av sammanhang – som en grundläggande vetenskaplig teori för att stärka det som är friskt. Det handlar om att skapa en frisk och framgångsrik arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns. Där förväntningar är tydliga och alla är ledare. Några leder också andra och är rustade med en vass och relevant verktygslåda för att coacha fram hållbara prestationer hos andra.

Vi använder ofta organizational behaviour management (OBM) som verktyg och arbetsmodell för att genomföra förändringar kostnads- och tidseffektivt.

Det är i människors beteenden det händer.

Vi vill lära hela tiden! Och delar gärna med oss av vad vi har lärt oss. Oxy Talks är spännande och spänstiga samtal med människor som intresserar oss. Från toppföreläsare till sömnexperter och Sveriges marinchef. Välkommen att ta del av dem du med!

Om Oxy Group

Vi har många olika kompetenser, vi stärker varandra och vi ger oss inte.

Oxy Groups mission är att hjälpa organisationer att skapa förutsättningar för att vara en framgångsrik och motståndskraftig verksamhet genom medarbetare som trivs, mår bra och har riktigt bra förutsättningar för jobbet.

Vi består av erfarna egenföretagare anslutna till Oxy Group. Vi fungerar som en hybrid mellan konsultbyrå & nätverk – mycket mer fritt än vid anställning och samtidigt mer sammanhang, stöd och utveckling än ett nätverk. Genom att koppla ihop våra kompetenser och jobba tillsammans skapar vi mer nytta för våra kunder. Vi hjälper er tillsammans att göra skillnad på riktigt. Och har roligare på jobbet!

Tillsammans hjälper vi er att
Förenkla & förbättra era arbetssätt och processer
Tillsammans hjälper vi er att
Få ut mer effekt av det ni gör
Tillsammans hjälper vi er att
Hålla som människor

Kontakt

Vill ni bli mer lönsamma och samtidigt vara en hälsofrämjande arbetsplats? Vi vet hur. Kontakta oss.

Vi kan och vill hjälpa er och bjussar på våra första tips. Ring, maila eller boka in en halvtimme via länken nedan. Vi lyssnar och ger råd utifrån dina specifika förutsättningar.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!