Ledningsgrupper och ledare – utvecklingsprogram & coaching

Utveckling av ledningsgrupper och ledarskap i organisationer är en kärna i Oxy Groups verksamhet. Ledningsgruppens samarbete är central för att kunna leda en organisation framgångsrikt, och ledarnas förmåga att leda har en central roll påverkan på kultur, engagemang och lönsamhet.

Vi hjälper ledningsgrupper att optimera sitt samarbete under några månader i anpassade utvecklingsprogram. Ledarskapsutveckling är alltid anpassad efter olika typer av ledare och kunder specifika behov men vi rekommenderar en kombination av grupputbildning och individuella coachingprogram. Självklart hjälper vi också ledare att lösa konflikter och skapa bättre teamsamarbeten.

Snabb offertförfrågan här!

Aktuellt nu – det hybrida och vikten av tydlig kommunikation

Efter pandemin och anpassningen till det hybrida, ser vi ett skifte i att ledarskapsutvecklingen allt oftare bör fokusera på förbättrad kommunikationsförmåga. Med tydligare och klar kommunikation ökar förtroendet för ledarna, vilket skapar tillitsfulla relationer, bättre effektivitet och mindre energispill.

Läs mer om hur vi kan hjälpa mer med att öka förtroendet för dig/er som ledare genom tydligare kommunikation

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med ledarskapsutveckling i ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv

Löpande ledarskapsutveckling och coaching en nyckel till framgång

I en tid när vi ständigt måste förhålla oss till ändrade förutsättningar ställs höga krav på ledarskapet. För att genomföra förändringar behöver alla medarbetare engageras men det ligger ett särskilt ansvar på ledarna i en organisation att agera föredömen, köpa in sig på den utveckling som ska ske, lyssna in medarbetare och anpassa utveckling utifrån verkliga förutsättningar. Ledare behöver stöd i detta och utvecklas kontinuerligt – oavsett hur rutinerad du är.

Alla har olika utgångspunkt, olika styrkor att förstärka, olika utvecklingsområden att jobba med. Oxys ledarskapsutvecklare utgår från vetenskapligt prövade metoder och.varvar teori med mycket konkreta och beteendeinriktade workshops. Vi fokuserar på att coacha ledare i de vardagliga dilemmor som dyker upp för att göra utvecklingen så givande som möjligt.

Kontakta oss så presenterar vi förslag men lyssnar alltid in er situation först!

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!