Ledarskap & ledningsgrupper

Vi tränar ledare och ledningsgrupper så konkret som möjligt för hög ROI av investeringen. Vi kopplar utvecklingen till kundens värderingar, årshjul, affären och eventuellt befintliga utbildningar och insatser. Oxy Groups konsulter har lång erfarenhet av ledningsutveckling och har själva varit aktiva i ledningsgrupper och styrelser. 

Ledarskapsprogram

Vi pusslar ihop program utifrån kundens behov och affärsmål. Ledarna tränas i att leda och facilitera teamutveckling framgångsrikt genom träning på ledarförmågor som kommunikation, optimera hållbar prestation i hybrid arbetsmiljö, inkludera mångfald för affärsframgång och motivera medarbetare. Som pricken över i:et inkluderar vi gärna AI-utbildning kopplat till människans förmåga till förändring (AI & Människan). Vi kombinerar grupputbildning med individuell ledarskapsutveckling och ger löpande kommunikationsstöd under utvecklingens gång. Hög kvalitet och effekt!

Ledarforum

Ledarforum är en effektiv metodik för reflektion, lärande och utveckling i grupp. Med facilitering av en professionell coach och nyttjande av gruppens kollektiva intelligens får deltagarna nya perspektiv, infallsvinklar och konkret hjälp för att komma vidare och nå önskad förändring. Vi samlar små grupper om 4-6 deltagare för att ge exklusivt fokus på varje individs utveckling och behov. Forumen har en dynamisk agenda och varje deltagare får formulera sin specifika utmaning inom området. En av flera fördelar är att deltagarnas röster och tankar blir mer jämbördiga än annars – fler idéer kommer fram och det blir lättare att hitta lösningar.

Ledningsgrupper och styrelser 

Vi hjälper ledningsgrupper och styrelser att optimera sitt samarbete för att effektivt bidra till affärsframgång. Utvecklingen börjar med att vi skapar en gemensam förståelse för vad ledningsgruppens eller styrelsens roll är, och hur högeffektiva grupper jobbar. Därefter ägnar vi mycket fokus på att lyckas få till samarbete om de frågor som bör ligga gruppens bord, och hitta former för att ta andra frågor utanför.

Vi förenklar för ledare

Vi förenklar för ledare

Samarbetet med Adligo gör att Oxy Group kan ge våra kunder det de behöver, när de behöver det. Råd, stöd, kunskap och information. Vi älskar att det kommer att öka värdet av det vi redan levererar. 

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap

Nyfikenhet och inkluderande ledarskap – träna dig till en bättre inkluderande ledare genom att använda din nyfikenhet. Blogg av Oxy Groups Urban Björn.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!