Datum

7 juni, 2022

Publicerad av

OxyGroup

Mänsklig business – om du vill nå höga mål!

Av Jim Wallenberg, författare till boken En Mänsklig bok om business, 2022

“Oavsett vad vi som ledare har i våra verktygslådor, behöver vi landa i att det är människor vi leder. Inte organisationer, processer, maskiner, förändringar, robotar eller verksamheter utan människor. För att lyckas som ledare krävs mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation än vad jag tror många ännu har insett. Med alla våra kognitiva tankefel och det fulla spektrat av mänskligt beteende och emotion krävs det stor förståelse, kunskap och uthållighet för att kunna leda medarbetare och team till engagemang, välfungerande samarbeten samt hög och hållbar prestation.”

Anta utmaningarna med en mänsklig business

Att driva en framgångsrik och hållbar business med engagerade välmående medarbetare, starka resultat och nöjda kunder är ingen enkel uppgift, utan innebär svåra utmaningar och hinder. Det är lätt att vi i vår strävan efter framgång i en BANI-värld (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible) tar genvägar och reducerar det komplexa och dynamiska till förenklade statiska pastischer. Att vi reducerar verksamheten till ett brädspel, till ett parti monopol och förminskar människan till en spelpjäs. Här är Robert Braults kommentar mycket träffande: ”We are kept from our goal, not by obstacles, but by a clear path to a lesser goal.”

Alltså, vi når inte våra högt satta mål genom att vi i vårt förhållningssätt till människa och business väljer den lägre och förenklade brädspelsvägen. För de högre målen krävs det att vi väljer  den högre –  förvisso komplexa – vägen där vi driver vår business på ett uthålligt, hållbart och framgångsrikt sätt och därmed bidrar till medarbetarens, verksamhetens och samhällets positiva utveckling. Några specifika utmaningar och hinder för att välja den vägen är vad jag i boken En Mänsklig bok om business kallar Arrogans, Okunskap, Rädsla, Osäkerhet, Överbelastning, Uppgivenhet och Filtrering.

För att ta oss an den högre vägen behöver vi förstå och acceptera att våra verksamheter inte bara handlar om pengar och strategier utan till stor del om Människor – om medarbetare, samarbete och kommunikation. Vi behöver också förstå och acceptera att medarbetaren inte är en statisk spelpjäs utan en komplex, tänkande och kännande människa. Dessutom behöver vi förstå och acceptera att den lägre vägen inte leder till våra höga mål. Vi behöver välja den högre vägen och anta utmaningarna med en mänsklig business.

Mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation

Oavsett vad vi som ledare har i våra verktygslådor, behöver vi landa i att det är människor vi leder. Inte organisationer, processer, maskiner, förändringar, robotar eller verksamheter utan människor. För att lyckas som ledare krävs mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation än vad jag tror många ännu har insett. Med alla våra kognitiva tankefel och det fulla spektrat av mänskligt beteende och emotion krävs det stor förståelse, kunskap och uthållighet för att kunna leda medarbetare och team till engagemang, välfungerande samarbeten samt hög och hållbar prestation.

Det här är inte så enkelt utan helt klart mångfacetterat och svåröverskådligt. Ett sätt att ta sig an och hantera något svårgreppbart och komplext är att dela upp det i mindre beståndsdelar och därigenom få insikt och ökad förståelse om de ingående delarnas funktioner och behov samt koppling sinsemellan.

Uppgiften, Personen och Samspelet: mänsklig business

Vi skulle kunna dela upp en verksamhet i tre delar: Uppgift, Person och Samspel.
Uppgiften representerar verksamhetens alla konkreta uppgifter, behov, strukturer och utmaningar. Inom Uppgiften är det framför allt de logiska, analytiska och tekniska kompetenserna som krävs, och det är inom Uppgiften vi har stor nytta av vår IQ.
Personen representerar själva medarbetaren och den enskilda människans alla behov och utmaningar. I den här delen behövs framför allt vad vi ofta benämner som de mjuka kompetenserna, och här har vi stor nytta av vår emotionella intelligens EQ.
Samspelet representerar lagarbetet, samarbetet och kommunikationen och alla dess behov, utmaningar och beroenden. I den här delen behövs utöver EQ, dels en god förståelse för det sociala och interpersonella, dels en förståelse för systemteori och det systemiska förhållningssättet till team och kollaboration. Inom delen Samspel har vi alltså stor nytta av vår sociala intelligens och vår systemintelligens, som båda kan betecknas med SQ.

Ett annat sätt att förklara den här uppdelningen är utifrån människan med muskler, motivation och koordination. Vad jag benämner som:
– ”Uppgiften” kan även ses som musklerna som utför själva arbetet.
– ”Personen” kan ses som motivationen som styr när, var och hur muskeln ska agera.
– ”Samspelet” kan ses som koordinationen mellan de olika muskelrörelserna.

För mer komplexa uppgifter krävs dedikerad träning för att få till ett välkoordinerat arbete. Om en människa ska utföra en uppgift som är både är tung och komplicerad – som att jonglera med tunga vikter – så spelar det ingen som helst roll hur välpumpade muskler vi har om inte motivationen finns. Och även om motivationen finns spelar det ingen roll hur mycket vi tar i och peppar oss om inte koordinationen finns.

För motivation räcker det inte med muskler

Vi kan inte längre köra med förtäckta morötter och piskor för att tvinga fram Motivationen. Vi måste inse att när det kommer till motivation så räcker det inte med muskler. Vi måste även lära oss och förstå hur människan och dess inre motivation faktiskt fungerar, oavsett hur komplicerat vi kan tycka att det är. Sen måste vi också börja träna på vår koordination. För hur vältrimmade muskler vi än har och hur gärna vi än vill sätta oss och spela på pianot eller svänga loss på trummorna så kommer det inte bli någon musik förrän vi dedikerat och uthålligt tränat upp de nödvändiga färdigheterna.

Hur vi än vänder och vrider på detta så handlar det till slut om vilken människosyn vi har. Om vi tror att människan är lat, oengagerad och trög, eller om hon i grunden faktiskt är motiverad, kapabel och intelligent. Och vilken systemsyn vi har. Om vi ser våra avdelningar och team som maskiner vi behöver programmera, styra och kontrollera, eller som levande dynamiska system som både vill och kan skapa fantastiska resultat.

/Jim Wallenberg

ANLITA JIM WALLENBERG FÖR FÖRELÄSNINGAR OCH SYSTEMISK TEAMUTVECKLING 

Läs mer av Jim Wallenberg på motivation.se 

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!