Ett hållbart arbetsliv – det tror vi på

Ett hållbart arbetsliv är inte något omöjligt att uppnå. Alltför många arbetar sig sjuka och lider av negativ stress. Som vi ser det är en frisk och framgångsrik organisation en arbetsplats där alla känner hög meningsfullhet och engagemang för uppdraget. Där goda värderingar både styr och känns. Där förväntningar är tydliga. Där ledarna är coachande och kommunikativa.

Arbetar du i en sådan organisation har du stora förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi hjälper organisationer att uppnå det.

Ett hållbart arbetsliv genom KASAM

Ett hållbart arbetsliv blir lättare att uppnå om du arbetar i en frisk och därmed lönsam organisation där det finns rätt resurser, verktyg och stöd för att alla ska kunna prestera hållbart över tid. I våra kartläggningar tänker vi ofta utifrån teorin KASAM – känsla av sammanhang. Vi definierar läget utifrån vilket engagemang medarbetare känner kring meningsfullheten i uppdraget, om de vet vad de förväntas göra och om det finns förutsättningar för att prestera. Ibland är den största utmaningen haltande ledarskap och otydlig kommunikation, ibland saknas tydlighet kring företagets vision och mål, och ibland behöver vi stötta i prioritering för att frigöra tid i stressade organisationer. Vi jobbar med konkreta beteendefokuserade insatser – vi tror på att göra verkstad av snack, till exempel med organisational behavior management, OBM. 

Vår dröm:

“Alla mår bra på jobbet, gör meningsfulla saker och har energi över till att ta ansvar för ett snällt och hållbart samhälle.”

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!