Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life

Vi vill att våra anställda ska få bästa möjliga verktyg att hantera förändring, och stressen som kan komma med den. Därför skapade vi under våren 2021 programmet ”Upgrading yourself for tomorrow – a sustainable worklife program” tillsammans med vår partner Oxy Group. Programmet ger tydlig och användbar vägledning i syfte att skapa ökat välmående för alla anställda. – Karin Schreil, Sverigechef TietoEvry 

Öka lönsamhet och välmående, minska sjukfrånvaro och stress. Låter det bra? Gör då som TietoEvry och satsa på att investera i vårt program Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life. Vi hjälper medarbetare och ledare utveckla nya beteenden för att få till en arbetssituation där de presterar hållbart effektivt för att uppnå förväntade resultat. Som ett resultat av det mår de bättre, är mindre stressade och har bättre verktyg för att prioritera, hantera och återhämta.

Alltså, ni lär er att hantera hög arbetsbelastning (för vi kan inte trolla med att minska arbetsbördan) och föränderliga arbetsförhållanden (det händer ju saker snabbt i den här komplexa världen) utan att pressa er för hårt. Eftersom förutsättningar för ett mer hållbart arbetsliv är väldigt attraktivt hos arbetstagare i dag, förbättrar ni också oddsen för att era bästa kompetenser stannar kvar och mi får lättare att attrahera medarbetare.

Vad innebär programmet Hållbart arbetsliv – Sustainable Work Life?

Programmet pågår under ca 6-12 månader, alltså ingen kort punktinsats. Vi jobbar för att ge er möjlighet för att skapa en hållbar förbättring. Eftersom vi fattar att ni redan har pressade scheman håller vi korta träffar vid den tidpunkt som passar er. Ni äger insatsen medan vi bidrar med facilitering, rådgivning och coaching regelbundet under minst ett halvår.

Alltså, vi hjälper medarbetare och ledare att utveckla förmågor att prioritera, samarbeta och utföra arbetet effektivt på ett hjärnsmart sätt. Vi satsar på konkreta beteendefokuserade insatser för medarbetare, ledare och ledningsgrupp parallellt.

Upplägg

Eftersom alla arbetsplatser har olika behov och förutsättningar, anpassar vi förstås programmet. Vi låter det ta lite tid för att det ska kunna ge effekt. Däremot håller vi träffar med ledare och medarbetare relativt korta för att inte pressa kalendern. Vi kör minst 4-6 träffar för varje gruppering. Innan nästa träff har ni fått tid att gå jobba med material och konkreta verktyg, alltså för att ni ska kunna påminna er och öva på beteenden under processen. 

  • Medarbetare: Skapa mitt hållbara arbetsliv
  • Ledare: Leda ett hållbart arbetsliv
  • Ledningsgruppen: Effektivt LG-arbete och leda för ett hållbart arbetsliv

Vi vill gärna få jobba individuellt med ledarna och även medarbetare om möjligt. Individuell coaching ger möjlighet att jobba med individuella styrkor och utmaningar. 

Varför Hållbart arbetsliv-programmet?

Eftersom affärsstrategier självklart utgår från kundernas behov, som ofta kan förändras snabbt, är det lätt att fokusera så mycket på det så att vi inte riktigt hinner prioritera att ta hand om dem som ska genomföra strategi och handlingsplaner. Men det skapar problem i längden och vi drar på oss onödiga utgifter. Därför rekommenderar vi att skapa hållbara förutsättningar för människorna på arbetsplatsen, alltså dem som utföra det som krävs för att möta kundernas behov.

Alla organisationer vill åt den bästa kompetensen såklart, och satsar mycket på rekrytering, men de riktigt smarta väljer att satsa på att optimera förutsättningar och jobba med hälsofrämjande strategier för ett hållbart arbetsliv. Optimera prestation utan att pressa för hårt. Annars tappar vi dem ju efter ett tag. Och det är dyrt. Ingen tjänar på stress och personalomsättning. Programmet Hållbart arbetsliv handlar om att skapa hållbara prestationer. 

Kostar det något?

Det kostar egentligen ingenting, eftersom det är en investering som ger tillbaka direkt. Alla vinner på att investera i att jobba med de här frågorna kontinuerligt som en självklar del i affärsstrategin. Hitta minst 300 tkr i budgeten, hälften vid start, hälften några månader senare – det kommer att ge positivt resultat på sista raden. 

Vi kommenderar också att komplettera med det individuellt riktade utvecklingsprogrammet Corporate Athlete – läs mer här!

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!