Mångfald & inkludering

Allt fler företag förstår vikten av jämställdhet, respekt och inkludering – men deras varför är inte alltid helt genomtänkt, förankrat och implementerat hos chefer och medarbetare. För att skapa en långsiktigt hållbar kultur och miljö behöver inkludering börja med ledarskapet.

 

Mångfald, jämställdhet och inkludering – från grunder till rekryteringsträning

Oxy Groups Urban Björn är tidigare investment banking-chef, ekonom, mångfaldsexpert och författare till boken Business as equals: jämställdhet, mångfald och inkludering ur ett affärsperspektiv. Han arbetat med tusentals ledare för att få till ett mer integrerat sätt att ta vara på alla de olika perspektiv som driver en verksamhet framåt.  

Vi kan sy ihop insatser som passar just er verksamhet. Ett vanligt upplägg är att vi börjar med en workshop med ledningsgruppen, sen ett par träffar med ledarna i organisationen och rekryteringsträning. Ofta riktar vi oss också till medarbetarna i en föreläsning/workshop för att ytterligare förstärka insatsen och hjälpa ledarna när de jobbar vidare med teamen sen.

Det finns möjlighet att köpa med ett paket med filmer och annat material som ledarna kan ta hjälp av i jobbet med teamen. Efter insaten bestämmer ni själva, eller i fortsatt samarbete med Oxy Group, vilka aktiviteter som behöver startas upp eller förstärkas, hur implementeringen ska göras hos övriga chefer och medarbetare samt hur inkludering ska fortgå och vara långsiktigt hållbar. Målsättningen är att alla ska ha fått ökade kunskaper kring inkluderande ledarskap, nya insikter och förutsättningar för börja agera annorlunda i ledarskapet – redan nästa dag. 

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!