Jim Wallenberg

Oxy Group Jim Wallenberg

Jim Wallenberg

”Jag brinner för den genuint engagerande, välmående, utvecklande och samarbetande verksamheten  – och har verktygen för att hjälpa till på vägen dit.”

Jim är konsult inom huvudsakligen systemisk teamutveckling, coachande individ- & ledarskapsutveckling och teamdiagnostik. Våren 2022 ger han för första gången ut en bok – En mänsklig bok om business. Håll utkik efter våra kommande föreläsningar med Jim Wallenberg utifrån boken. Det blir en inspirerande start på våra mer långsiktiga insatser för att göra bättre business och frigöra er verksamhets fulla potential.

En mänsklig bok om business

Våren 2022 publiceras Jim Wallenbergs bok “En mänsklig bok om business”. Business handlar inte bara om pengar och strategier utan till stor del om medarbetare, samarbete och kommunikation. I en värld i ständig förändring finns det mycket som kan hindra och försvåra vägen framåt, oavsett om det gäller vårt personliga lärande, vår verksamhets tillväxt eller samhällets utveckling i stort. Men hur mycket vi än optimerar och effektiviserar, och hur vi än vänder och vrider på det handlar det till slut om människan och våra förhållningssätt. Jim Wallenberg tar läsaren genom sju hinder som kan försvårar det dagliga arbetet med att nå de högt satta målen och uthålligt hålla verksamheten framgångsrik. De sju hindren är: arrogans, okunskap, rädsla, osäkerhet, överbelastning, uppgivenhet och filtrering. “En mänsklig bok om business” väcker tankar kring hur vi tenderar driva våra verksamheter på ett begränsande mekaniskt och distanserat sätt via gamla förlegade kommunikationssätt och hur vi med ett uppdaterat förhållningssätt till business istället skulle kunna frigöra och nyttja verksamhetens fulla potential. Boken riktar sig främst till ledare och egentligen till alla som vill vara en del i en verksamhetsutveckling.

Jim Wallenbergs bok En mänsklig bok om business

Jim Wallenberg anlitas främst för:

Coaching & chefshandledning

Systemisk teamutveckling

Test/analys Team Leader View

Test/analys Teamdiagnostik

Fler Oxykonsulter

Emma Vallin

Emma Vallin

Team- och individutveckling, executive coaching och hållbar prestation.

läs mer

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!