Susanna “Sanna” Balsvik

Oxy Group konsult Susanna Balsvik

Susanna “Sanna” Balsvik

“Ett samarbete med mig ger förutsättningar för framgångsrika, energifyllda förändringsprocesser och goda möten människor emellan. Jag är inkluderande, tydlig, energisk, drivande, lyssnande, krävande men också rättvis och kommunikativ.”

Sanna Balsvik anlitas främst för:

Teamutveckling, grupputveckling och facilitatoruppdrag

Med Sanna Balsvik som facilitator hjälper vi er arbetsgrupp/team framåt, stöttar dem i att växa, hitta gemensamma mål och skapa bättre samarbete. I just den här typen av utvecklingsinsats träffar Sanna alla i gruppen en och en för att fånga upp allas perspektiv. Därefter reflekterar gruppen tillsammans, skapar en gemensam bild av nuläge och mål framåt, och jobbar smart tillsammans mot framgång. Ibland räcker det med ett tillfälle, men ofta träffar Sanna gruppen flera gånger. Kontakta oss på info@oxygroup.se så sätter vi ihop ett paket.

Sagt om Sanna Balsviks facilitatoruppdrag för grupputveckling:

“Sanna är varm, personlig, lyhörd och väldigt trygg. Man vågar öppna sig för henne. Hon tar ner saker och exemplifierar och sätter realistiska ord på teorier som annars kan bli abstrakta. Hon är fantastisk.” Maria Bergholtz, vd Insight Competence

Moderatoruppdrag – se Oxy Talks

Sanna Balsvik är en rutinerad och skicklig moderator, konferencier och programledare. Med erfarenhet av en stor mängd olika panelsamtal, intervjuer, utfrågningar och workshops, tillika lång egen ledarerfarenhet vid SVT, driver och leder Sanna mötet, samtalet och intervjuerna framåt på ett professionellt sätt. Anlita Sanna som en facilitator-moderator för ledardagar, personaldagar och liknande där ni vill uppnå bättre samarbete och en tydlig väg framåt. Hon håller gärna i interaktiva workshops för utveckling som en del av moderatorrollen. Sanna anlitas också allt mer som rådgivare och bollplank gällande planering av event, inte minst som stöd till producent/projektledare för smidig planering och koordinering av projektgrupper med många inblandade. Sanna Balsvik är bland annat stående moderator för Oxy Groups uppskattade Oxy Talks.

Sagt om Sanna Balsviks moderatoruppdrag:

“Med stort engagemang och hög professionalitet modererade Sanna Uppsala kommuns chefsdagar under hösten. På ett enastående och tryggt sätt orkestrerade Sanna ett mångfacetterat programinnehåll med ett flertal inslag och snabba skiften mellan underhållning, panelsamtal, anföranden och interaktivitet. Sanna var inte bara moderator utan även ett ovärderligt processtöd och ett mycket gott bollplank för mig som ansvarig för framtagandet av årets Chefsdagskoncept.” Sharon Emanuel, Uppsala kommun, Chefsdagar

Sanna, vilket proffs! Sanna höll ihop våra personaldagar och även kvällen på ett superproffsigt sätt. Skarp, driven, trygg och med värme och humor. Sanna gjorde att de medverkande kände sig trygga och omhändertagna på scen och hon har en underbar publikkontakt. Saxat ur enkätsvar: “De hade inte kunnat drömma om att det skulle bli så lyckat.” “Hur ska vi någonsin kunna matcha detta till nästa event”. 97% gav Sanna bra till mycket bra! De beskrev dig som påläst, stabil, trygg, rolig, att du skapar bra stämning, kan ha många bollar i luften m.m.”  Elisabeth Sahlin, SKB

Fler Oxykonsulter

Emma Vallin

Emma Vallin

Team- och individutveckling, executive coaching och hållbar prestation.

läs mer

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!