Ledarskapsutveckling. Öka förtroendet för dig genom tydligare kommunikation.

Många underskattar vikten av att kommunicera tydligt med fokus på alla de medarbetare du behöver nå och som alla är olika i hur de tar till sig information och delar med sig av sin kunskap. Med flera Oxy Groups konsulter med mångårig erfarenhet av ledarskap och arbete inom kommunikation, får du som ledare, eller ni som organisation, konkret utveckling genom internkommunikation, individuell coaching till ledare, grupper av ledare och/eller rådgivning för organisationens processer.

Syftet är ofta att ge medarbetarna får ökat förtroende för organisationens ledare, vilket i sin tur skapar tillitsfulla relationer som leder till mer effektivt arbetet och bättre resultat.

Ledarskapsutveckling inom kommunikation. Upplägg:

Individuellt: några möten (digitalt eller fysiskt) där vi fokuserar på just din ledarsituation och det som är aktuellt just nu för dig

Grupper av ledare: några möten (digitalt eller fysiskt) där vi ger råd och vi har en gemensam diskussion om hur ni som grupp av ledare kan skapa bättre förutsättningar för medarbetare

Organisation: kartläggning av organisationens interna processer för kommunikation och hur förväntningarna på ledarnas kommunikation ser ut. Rekommendation på åtgärder och förtydliganden som hjälper ledare att kommunicera tydligare och organisationen att arbeta mer effektivt.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!