Teamdiagnostik

Med Jim Wallenberg, certifierad team performance coach, förändringsledare,  ICF-coach och INLPTA Business Communication Practitioner

Teamdiagnostik är ett verktyg som utgår från teamet som ett system och tar höjd för att teamet är mer än summan av delarna. Forskning visar att de mest framgångsrika teamen har genomförandekraft – och bygger effektiva relationer för att motivera och upprätthålla den.

Det finns många verktyg som mäter och bedömer team och grupper. En del verktyg utgår från individen och ger en bild av de ingående delarna i gruppen, men glömmer helheten. Teamdiagnostik med Team Diagnostic™ ser teamet som ett system och det är dess styrka.

Ett team är medarbetare som har ett gemensamt mål och syfte, och de har ett beroende av varandra för att nå målen. En grupp å andra sidan är medarbetare som samlas kring något gemensamt, men är oberoende av varandra. Tänk till exempel på fotbollslaget som är ett team kontra friidrottstruppen som är en grupp. Med teamdiagnostik bedöms inte hur individerna är, en bild av hur teamet i sig fungerar är det som målas upp.

Teamdiagnostikens fördelar

Teamutvärderingsverktyget är byggt på två grundläggande delar; faktorer som optimerar produktivitet och faktorer som främjar positivitet. Team som utmärker sig i båda dimensionerna är högpresterande och hållbara. De är kreativa, anpassningsbara och motståndskraftiga. Teamdiagnostik är vägen till framgångsrika team, diagnostiken kompletteras med teamcoacing under en överenskommen period, anpassat till ert teams unika situation och sammansättning. Ta chansen att utveckla team till dreamteams!

Om Jim Wallenberg

Jim Wallenberg är certifierad team performance coach, förändringsledare, ICF-coach och INLPTA Business Communication Practitioner. Han fascineras av vår potential och enorma kapacitet, och hur människan samtidigt så lätt vilseleds och låter icke ifrågasatta föreställningar begränsa. Teknik var Jims huvudfokus tidigare, nu fokuserar han på människan och organisationen. Han brinner för en engagerad, välmående och samarbetande verksamhet.

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!