Det framgångsrika (själv)ledarskapet i en komplex och ständigt föränderlig värld

Med Ann-Sofie Forsmark

Det blir alltmer utmanande att leda sig själv och skapa en hållbar kultur för organisationen när förutsättningarna är i ständig förändring och vi ställs inför allt högre krav på nytänkande och problemlösning. Föreläsningen (eller utbildning vid längre tid) väcker tankar, ger insikter och konkreta verktyg att jobba vidare med för att arbeta hållbart och effektivt mot organisationens mål. Både när vägen är gropig och när det går att gasa på. Riktad till medarbetare och ledare.

Tid: Vanligen 60 min men kan anpassas i tid

Med Ann-Sofie Forsmark

Ann-Sofie Forsmark har en fot i ekonomin, en i beteendevetenskap, och drivs av att hjälpa ledare och arbetsplatser att skapa förutsättningar för starka och hållbara prestationer. Vägen dit handlar om goda organisatoriska förutsättningar, ett modernt ledarskap och medarbetarskap i en frisk kultur. Ann-Sofie är engagerad, nyfiken, lyhörd och envis och de egenskaperna smittar hon deltagare med under utbildningar och föreläsningar. Det viktigaste för Ann-Sofie är att se till så att det sker en positiv och hållbar förändring som effekt av uppdrag.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!