Mental tuffhet – workshop

Med Joakim Wedlund

Testa teamets mentala styrka och bli mer framgångsrika på jobbet!
Skaffa kunskap om hur ditt team hanterar press och motgångar. Vi ger individer verktyg för att utveckla förmågan att hantera utmaningar genom att testa deras mentala tuffhet och göra en framåtriktad analys.

Vi rekommenderar mental tuffhet som utvecklingsverktyg till ledningsgrupper eller andra arbetsgrupper och individer som utmanas i sin jobbvardag och/eller vill ha en spännande utgångspunkt för teamutveckling. Efteråt har varje individ, och teamet som helhet, fått ökad självkännedom och verktyg för fortsatt utveckling och hantering av motgångar och press på ett hållbart sätt.

Alla i teamet eller organisationen testas individuellt digitalt i MTQ Plus (mental toughness) av certifierad konsult. Under heldagsworkshop – eller om ni vill lägga upp det på annat sätt – analyserar vi resultatet på gruppnivå utifrån de fyra skalorna:

  • Control – förmåga att tro på att jag har kontroll i livet/på jobbet/i situationen
  • Commitment – förmånga att inte ge upp.
  • Challenge – förmåga att se utmaningar som möjligheter
  • Confidence – förmåga att känn tilltro till mina förmågor.

Under workshopen går vi igenom gruppens samlade resultat, analyserar och diskuterar hur nyvunnen självkännedom kan användas för utvecklingen av gruppen.

Efter workshopen kommer ni att:

  • Ha en detaljerad förståelse för begreppet mental tuffhet och de individuella resultaten på testet
  • Få med er en verktygslåda med övningar och strategier för att öka den individuella prestationen och välmåendet
  • Få med er en plan för hur gruppen kan utvecklas
  • Workshopen kan kompletteras med individuell tid med certifierad konsult för personlig utvecklingsplan och coaching.

Workshopen kan med fördel kompletteras med individuell tid med certifierad konsult för personlig utvecklingsplan och coaching. Tjänsten kan användas för hela organisationens och individuella medarbetares utveckling.

Om Joakim Wedlund

Joakim Wedlund har en lång bakgrund från näringslivet som partner på en av nordens största advokatbyråer, som VD och som professionell styrelseledamot. Kombinerat med en master i coaching- och organisationspsykologi från the University of Sydney ger honom en väldigt bra förståelse för hur organisationer, team och individer fungerar samt för de utmaningar som ledande befattningshavare står inför dagligen. Joakim drivs av att optimera individer, team och organisationer.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!