Ledarskapsutveckling

Vi tror på individuellt anpassad ledarskapsutveckling. Bygg ihop ett utvecklingspaket där individuell utveckling kombineras med utbildningar som ger en stadig grund att stå på som ledare i organisationer som tror på utvecklande och lyhört ledarskap.

Ledarskapsutveckling är A och O för att lyckas med sin affärsstrategi

I en tid när vi ständigt måste förhålla oss till ändrade förutsättningar på ett snabbfotat sätt och vara väldigt lyhörda på utåt och inåt, ställs höga krav på ledarskapet. För att genomföra förändringar behöver alla medarbetare engageras men det ligger ett särskilt ansvar på ledarna i en organisation att agera föredömen, köpa in sig på den utveckling som ska ske, lyssna in medarbetare och anpassa utveckling utifrån verkliga förutsättningar.

För Oxy är det viktigt att se ledarskapsutveckling som en individuellt anpassad utveckling. Alla ledare behöver rimligen inte samma typ av ledarskapsutveckling. De har alla ha olika utgångspunkt, olika styrkor att förstärka, olika utvecklingsområden att jobba med. Vi tror på att arbetsgivare ska ge individuellt anpassad ledarskapsutveckling. Bygg ihop ett utvecklingspaket där individuell coaching kombineras med olika typer av utbildningar som ger en stadig grund att stå på som ledare och bygga vidare på kontinuerligt.

Individanpassad ledarutveckling med Oxy (exempel)

  • Öka självkännedom
    Vi startar med att öka självkännedom och skapa en individuell utvecklingsplan. Ledaren gör (till exempel) ett test och analys i mental tuffhet. Det inkluderat ett digital test i hur du hanterar utmaningar samt minst tre träffar med vår mental tuffhets-certifierade coach och rutinerade ledarskapsutvecklare. Syftet är att genom testet få en bra utgångspunkt för ökad självkännedom och en utvecklingsplan utifrån det. Det kan också vara en annan typ av test. Just mental tuffhet råkar vi vara de enda som är certifierade i och handlar om att mäta hur vi hanterar utmaningar – något som en ledare gör dagligen. Så vi gillar det, men vi genomför också andra typer av tester och analyser. Det viktiga är att fokusera på självkännedom och få en individuell utvecklingsplan för att vässa just ditt ledarskap. 
  • Hälsofrämjande ledarskap
    Ledaren får sedan/parallellt gå en utbildning i modernt hälsofrämjande ledarskap, tillsammans med några andra ledare i organisationen eller/och tillsammans med andra ledare från andra organisationer. Här fokuserar vi på hur vi kan arbeta effektivt på ett hållbart lönsamt sätt, utan att skapa onödig kostsam stress och psykisk ohälsa. Konkret kunskap, övningar och mycket utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter som skapar högt värde av utbildningen.
  • Anpassade utbildningar & individuell coaching
    Efter det jobbar vi vidare med ledarens individuella utvecklingsplan genom individuell coaching och anpassade utbildningar beroende på arbetssituation och behov – med fokus på allt från arbetsrätt till praktisk kommunikation.

Kostnad? Kontakta oss för ett förslag!

Utveckling av ledningsgrupp

Vi hjälper er skapa en välfungerande ledningsgrupp med rätt agendor på möten, löpande tydlig kommunikation, fattar beslut som just ledningsgruppen behöver fatta och ger varandra stöd. Boka rådgivning och en workshop. Enkelt och effektivt.

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress.

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Medarbetarskap och ledarskap skapar friska arbetsplatser

Är ett framgångsrikt ledarskap ens är möjligt om det i grunden inte finns ett gott medarbetarskap? Kanske är kombinationen medarbetarskap och ledarskap nyckeln till att skapa sunda arbetsplatser och välmående medarbetare?

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!