Systemisk teamutveckling

Med Jim Wallenberg, certifierad team performance coach, förändringsledare, ICF-coach och INLPTA Business Communication Practitioner

Insatsen Systemisk teamutveckling fokuserar på att skapa framgångsrika team som växer och når sin fulla potential samtidigt som individerna mår bra.

Din organisations teamutmaningar kanske är:

  • Beteende och kommunikation som behöver förbättras
  • fokus på hot och hinder istället för möjligheter
  • tankefällor som begränsar er
  • rutiner och vanor som passerat bäst-före-datum
  • övertro till samarbetsförmågan
  • eller annat som påverkar era resultat till att inte vara så bra som de skulle kunna vara.

“Culture eats strategy for breakfast” – ett välkänt uttryck, och visst behövs tydliga strategier och strukturer för organisationen men faktum är att kulturen, det vi gör och säger, är nyckeln till framgång.

Ett team är medarbetare som har ett gemensamt mål och syfte, och de har ett beroende av varandra för att nå målen. En grupp å andra sidan är medarbetare som samlas kring något gemensamt, men är oberoende av varandra. Tänk till exempel på fotbollslaget som är ett team kontra friidrottstruppen som är en grupp.

Resultat av Systemisk teamutveckling

Oavsett om teamet är ett stort eller litet, tillfälligt eller fast, nytt eller gammalt, fungerande eller dysfunktionellt så finns det massor att göra för att tydliggöra läget och utveckla det som är viktigt för just ert team och sammanhang. Produktivitet och engagemang höjs genom systemisk teamutveckling. Chans att skapa ett riktigt dreamteam!

Innehåll och genomförande

Mätvärden tas fram inom 14 olika faktorer med hjälp av Team Leader View™, Organization View™, Team 360 View™ och Team Diagnostic™. De visar tydligt var teamet befinner sig inom huvudområdena produktivitet och engagemang. Med ett definierat utgångsläge och en vilja att komma vidare bygger vi sen på teamets styrkor och tar oss tillsammans an det ni tycker är viktigast för att höja er som team och nå era uppsatta mål.

Teamutvecklingen genomförs under en överenskommen period, anpassat till ert teams unika situation och sammansättning.

Om Jim Wallenberg

Jim Wallenberg är certifierad team performance coach, förändringsledare, ICF-coach och INLPTA Business Communication Practitioner. Han fascineras av vår potential och enorma kapacitet, och hur människan samtidigt så lätt vilseleds och låter icke ifrågasatta föreställningar begränsa. Teknik var Jims huvudfokus tidigare, nu fokuserar han på människan och organisationen. Han brinner för en engagerad, välmående och samarbetande verksamhet.

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!