Datum

14 januari, 2021

Publicerad av

Oxy Group

Ändrat beteende på jobbet ger organisationen riktning och kraft

Medarbetarna, oavsett position, är avgörande för att utveckling ska ske i den riktning en organisation vill ha. Det som avgör organisationens kraft är varje enskild medarbetares förmåga att ändra beteende på jobbet. Oavsett storlek eller typ av verksamhet är det lätt att säga att det är fel på medarbetarnas attityd eller engagemang. Om många av de anställda faktiskt beter sig på ett sätt som är förödande för verksamheten finns det något i organisationen som påverkar medarbetarna att göra fel saker. Kulturen sitter inte i väggarna. Alla medarbetare skapar, förädlar och förändrar den. Vad de gör, hur de gör saker, vad de säger och hur de interagerar med varandra.

Naturligtvis vore det ju fantastiskt om någon kom in med trollspöet och allt en vill åstadkomma bara faller på plats. Nu eller med detsamma. Sanningen är att en förändringsresa kan ta tid och kräva att förutsättningarna finns. Det positiva är ändå att små förändringar görs ganska omgående med rätt vägledning.

Beteenden på jobbet – avgörande för kraft och riktning

Hur och vad vi gör, eller vad vi säger, är beteenden som är avgörande för att åstadkomma önskat resultat i ett förändringsarbete. Oavsett om vi vill minska fysiska förslitningsskador, komma till fler avslut i en säljprocess eller ökat välmående i arbetsgruppen. Arbetet framåt stakas ut med hjälp av en genomlysning av nuläget. Tester och justeringar görs som stöd och hjälp längs vägen.

Genom ändrat beteende kan alla organisationer nå önskat resultat – som dessutom håller över tid. Givna inslag i arbetet är att identifiera vad som behöver göras och skapa förutsättningar för att genomföra förändringarna.

Ta till exempel möteskulturen där några deltagare svarar på mail under mötets gång. De fullt engagerade mötesdeltagarna bygger en groende frustration, de tycker att tid ödslas bort. Kollegorna som har fokus på mer än själva mötet lämnar mötet oberörda, och kanske med en upplevelse av sig själva som effektiva; att de hinner delta på möten och beta av mailskörden.

I det här läget bör man prata om möteskulturen. Respekten för andras tid, hur man agerar, hur det uppfattas och hur mötena kan genomföras på ett sätt som blir bra för alla. Genom att titta närmare på nuvarande beteenden och önskvärda dito undviker vi irritation och tiden används effektivt för att leda arbetet framåt. Om det vi gör eller säger leder till positiva känslor hos oss själva och andra är chanserna mycket stora att vi kommer att fortsätta göra på samma sätt.

Ett lyckat förändringsarbete = ändrat beteende

Avgörande faktorer i ett lyckat utvecklingsarbete är att titta på vilka beteenden som är väsentliga för att lyckas nå den önskade förändringen och organisatoriska riktningen. Beroende på beteenden kan utmaningen vara mer eller mindre omfattande. Små förändringar kan göras på en gång, en större förändringsresa görs inte i en handvändning.

En förändringsresa kan vara krokig och skumpig, men väl genomförd är den avgörande för välmående medarbetare och effektiva team!

 

LÖS ORGANISATIONENS VIKTIGASTE UTMANINGAR, SKAPA RESULTAT GENOM ATT JOBBA MED BETEENDEN – TA FÖRSTA STEGET OCH BOKA KONKRETA WORKSHOPS HÄR

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!