Datum

23 februari, 2021

Publicerad av

Oxy Group

Tillit och trygghet utgör grunden för grupputveckling

Vi vet att trygga grupper är välfungerande grupper och tillit är en viktig beståndsdel i grupputvecklingen. Deltagarna har en grundläggande tillit och respekt för varandra och även förståelse och insikt om varandras kompetens, kunskap och bidrag i gruppen. En god ledare börjar alltid med att bygga sitt team genom att se till att ha den här tryggheten, transparensen, tilliten och förståelsen på plats. Det här kan ta lite tid, men är väl investerad tid för att sedan få till utveckling, innovation och framdrift.

Grundläggande mänskliga behov utgör nycklarna i en trygg grupp 

I grunden handlar det om att vi är människor med behov av att känna mål och mening med våra ansträngningar, att känna samhörighet med andra i vår flock och att få bekräftelse. Positiv förstärkning eller positiv feedback, tydlig riktning mot uppsatta mål och en god gruppdynamik är viktigt likaså.

Från fotbollslag till arbetsplatser – metodiken för grupputveckling fungerar alltid

Jag fick nyligen möjligheten att stötta tränaren i min dotters fotbollslag. De brottades med att tjejerna inte ansträngde sig på träning, att det gnälldes mycket på att det var tråkigt och allt ”sög”. Dessutom pratade de öppet om hur dåligt laget var. Jag föreslog en workshop med tjejerna för att lyssna in deras åsikter och skapa delaktighet i vision, mål och mening. Syftet vara att få alla att köpa in på målet och se det som realistiskt.

Nästa steg blev att fundera kring, och prata om, hur man då måste träna för att nå målet. Diskussionen landade i hur vi behandlar varandra och hur vi beter oss mot varandra. Genom att plussa varandra, ge beröm och lära oss se allas goda kunskaper och bidrag till laget skapar vi en positiv stämning. Att baktala och nedvärdera ska inte finnas på kartan! Vi jobbade tillsammans för att hitta metoder och uttryckssätt för positiv förstärkning och feedback som alla i laget verkligen gillar och lätt kan använda i vardagen. 

Så för att sammanfatta metoden:

  1. Vision, mål och riktning tydliggörs och ägarskap skapas.
  2. Nya beteenden främjas för att få till positiv stämning och riktning för alla individer och hela laget.
  3. Hitta sätt att säkerställa och stärka den positiva stämningen i vardagen, på varenda träning.

Nu återstår att se hur det går för laget och tjejerna och om de når sina uppsatta mål den här säsongen!

Alla måste känna delaktighet i grupputvecklingen 

Grunden till det goda ledarskapet är alltså förmågan att förmedla och få delaktighet i mål och riktning för att sedan bygga tillit, trygghet, delaktighet. Tilliten byggs utifrån ledarens förmåga att bjuda på sig själv, sin passion, sin kunskap men även sina tillkortakommanden. Att vara prestigelös och föregå med gott exempel är genompositivt och stärker tilliten, respekten och relationerna. När grunden är satt kan gruppen ta sig an utvecklingsinsatser, kriser och allsköns utmaningar men utan fundamentet får grupperna det svårt och risken är stor att engagemanget uteblir.

Digitala möten kräver nytänk för att uppnå gruppdynamik

En svårighet som fotbollslaget inte har, men som nu råder i arbetslivet är att vi måste lära oss bygga relationer, tillit och trygghet i grupper via digitala möten. Kommunikation består till största del av kroppsspråk och energi så det första vi behöver göra är att slå på kameran. Interaktivitet och delaktighet får vi att hända via t ex breakout rooms, quiz, mentifrågor eller padlets. Tveklöst är även energi, dynamik, humor och överraskningar viktiga element för att få till bra digitala möten. Det handlar om att få in syre i mötet, dess deltagare och i gruppen som helhet.

/ Sanna

HÄR KAN DU LÄSA OM TJÄNSTEN GRUPPUTVECKLING FÖR GRUPPER I FÖRÄNDRING

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!