Datum

19 maj, 2021

Publicerad av

Oxy Group

Arbetsplatskultur skapar vi tillsammans – må bra = jobba bra

Arbetsplatskultur är något många företag arbetar aktivt med för ökat välmående, effektivitet och produktivitet. Smart; eftersom om jag mår bra jobbar jag bra och om jag jobbar bra, ja då mår jag också bättre. Faktum är att arbete är en friskfaktor i sig under förutsättning att arbetsplatsen har en sund kultur!

Beteenden skapar kulturen på arbetsplatsen

Arbetsplatskultur kan definieras som ”den enskilda individens dagliga beteenden” eller ”sättet vi gör saker på”. Alla arbetsplatser har därför en kultur. En kultur skapas av dagliga mänskliga beteenden vilket omöjliggör att kulturen ”sitter i väggarna eller i slipsen”. Eftersom kulturen i högsta grad är levande och föränderlig kan vi inte lägga över kulturansvaret på vare sig döda ting eller på andra levande varelser. Vi behöver istället börja med att titta oss själva i spegeln och ställa frågan; på vilket sätt bidrar jag till vår arbetsplatskultur genom mina dagliga beteenden?

Varför gör vi som vi gör?

Beteenden är något vi säger eller gör, en observerbar och föränderlig aktivitet. Alla våra beteenden fyller en funktion och grundar sig i våra individuella behov, rädslor eller förväntningar. Konsekvensen av vårt beteende kommer att påverka om vi fortsätter eller om vi lägger av med det och väljer ett nytt mer välfungerande beteende. Jag upplever att allt blir så mycket lättare med ett empatiskt förhållningssätt där jag försöker förstå den andra personens behov och synsätt. Om jag dessutom har möjlighet att bekräfta, begränsa eller förstärka vad hen gjort vet jag att jag även kan möjliggöra en beteendeförändring hos individen. Forskning visar nämligen att hela 80 % av våra beteenden styrs av konsekvenserna, dvs vad som händer efter att jag gjort något.

Medarbetarna skapar kulturen

Om vi sätter in våra egna beteenden i en arbetsplatskontext kan vi nu börja utforska varför vi gör som vi gör på jobbet. Allt vi upplever och gör sker i en kontext till den fysiska omgivningen. Våra arbetsuppgifter, alla mänskliga relationer och reaktioner, ja med allt våra sinnen klarar av att ta in. Fundera på konsekvensen av:

  • ett “god morgon”
  • ett leende
  • en vänlig blick
  • feedback
  • delgivande av mina tankar
  • att jag kommer med idéer
  • avbrytande av kränkningar
  • ansvarstagande för en arbetsuppgift?

Eller tvärtom, vad innebär det om jag väljer att inte göra något av detta? Vilka behov, rädslor, förväntningar, roller eller annat kan ligga till grund för mina valda beteenden? Vilka konsekvenser får jag ta emot? Vad innebär mitt beteende för andra?

Forskning visar hur viktig kulturen är för framgång. Det är inte alls märkligt när vi förstår hur våra dagliga beteenden bidrar till en kultur som antingen får människor att växa eller att vissna. Den som ger mest framgång är positiv förstärkning; det man vattnar växer!

Är arbetsplatskulturen enbart individens ansvar?

Nej, det finns olika perspektiv men i detta inlägg valde jag främst individperspektivet. Det finns flera påverkande faktorer, såsom hög psykologisk trygghet, att vi får lov att känna oss kompetenta, inkluderade, sedda och värdefulla. Vi behöver ha goda relationer, bli utmanade i lagom dos och känna oss bekräftade i vårt arbete. Vi behöver dessutom ha strukturer som möjliggör detta. Allting binds samman av våra mänskliga drivkrafter och beteenden som skapar vår gemensamma arbetsplatskultur!

– Vickie –

TA FÖRSTA STEGET TILL EN BÄTTRE ARBETSPLATSKULTUR – KIKA PÅ EN FÖRÄNDRING AV GRUPPDYNAMIKEN HÄR

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!