Datum

2 juni, 2021

Publicerad av

Oxy Group

Självledarskap – en del av organisationens arbetsmiljöstrategi

För snart tio år sedan förändrades mitt liv totalt och min kunskap om självledarskap blev avgörande för min väg framåt. Det inte längre var jag som styrde min färd utan istället satt jag i baksätet med förbundna ögon. Jag visste inte vart jag var på väg, vilka vägar jag skulle ta eller vilket sällskap jag hade. Min känsla var total ovisshet och otrygghet, och det var inte alls så jag ville leva mitt liv. Mina utmaningar lärde mig vikten av eget ansvar och vad jag kunde göra för att ta kontroll över färden. Min erfarenhet har blivit en metafor som format mitt självledarskap där jag identifierar riktning och mina mål, utvecklar min självkännedom och skaffar mig de mentala verktyg som gör att jag kan ta mig dit jag vill. 

Kunskap och kommunikation för en bättre arbetsmiljö

I dag är självledarskap ett vanligt uttryck i många organisationer. När jag träffar chefer eller HR kommer vi alltid in på ämnet och ofta upplever jag en ren och skär frustration. Självledarskap både låter och verkar bra. Den största utmaningen ligger i att få ut det i organisationen och få alla att förstå varför det är så viktigt. Enkel kommunikation är avgörande och budskap såsom ”ni förväntas att ha en starkt självledarskap” fungerar inte eftersom budskap tolkas olika utifrån egna kunskaper och förutsättningar. När jag jobbar med att implementera självledarskap i organisationer använder jag min metafor och process. 

  1. Identifiera riktning och mål för perioden.
  2. Självkännedom; utifrån t. ex. motivation/de-motivation, energi/stress. Hur märker jag att jag är ”ur kurs eller inte är mitt bästa jag”?
  3. Hur jag kan via självledarskap nå mina mål och ta mig an utmaningar på bästa sätt?
  4. Definiera vilka beteenden som är viktiga inom självledarskapet och i vilka situationer som man ska använda sig av dessa.

Ledarskap måste ge utrymme för självledarskap 

Jag får ofta frågan om chefer verkligen behövs? Mitt svar är; ja, chefer behövs. Det är viktigt att ledaren sätter ramarna såsom riktning, mål och förväntningar. Utöver ska medarbetarna få återkoppling på både sina individuella och gruppens prestationer och även hur de jobbar med sitt eget självledarskap. Många gånger handlar det om att ändra beteenden och då behöver man förstärka det man vill se även i fortsättningen och minska ner eller sluta helt med sådant som är negativt för laget eller jaget. 

Självledarskapet är här för att stanna och och för min egen del har självledarskapet inneburit att mitt liv tagit en helt ny vändning!

Lycka till! //Karin Otterbjörk

WORKSHOPPA KRING SJÄLVLEDARSKAP?  JAJAMENSAN – LÄS HÄR

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!