Datum

15 juni, 2021

Publicerad av

Oxy Group

Hållbart ledarskap bygger friska och framgångsrika organisationer

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Hållbart ledarskap är ett önsketänk för många ledare. Av egen erfarenhet så är det inte en självklarhet. Jag jobbade som chef i många år. Min vilja fanns definitivt, men energin sviktade emellanåt rejält. Jag orkade inte utöva det ledarskap jag ville och det ledde till en frustration och besvikelse hos mig själv att inte kunna, när jag ville så mycket.

Jag vet att jag inte är unik på något sätt eftersom jag i dag möter jag många chefer som känner frustration över sättet man jobbar på. Därför är det kanske inte så dumt att ställa frågan till sig själv och sin organisation; Har jag/vi viljan, orken, energin och förmågan att vara ledare här, nu… och framåt? Du som ledare har en stor påverkan på hur dina medarbetare mår och presterar. Därför är det inte konstigt att fler och fler organisationer satsar på olika hälsostrategier.

Har du det som krävs?

Ju mer kunskap och förståelse för hur vi människor fungerar desto mer inser vi hur viktigt det är hur en chef leder och beter sig. Få ledare är födda med alla goda ledaregenskaper. Det gäller snarare att i grunden vara en “people-person” och fylla på med värdefull beteendekunskap som man utifrån forskningen vet, skapar välfungerande och sunda arbetsmiljöer där medarbetare mår bra och presterar därefter. 

Ledare som jobbar strategiskt med sin egen hälsa är mer närvarande och uppmärksamma på det som sker i sin grupp och i omvärlden. De har enklare att fatta rätt beslut och göra prioriteringar, är mer positiva och har lättare att agera och hantera hög press och stress. Det är väldigt enkelt; beteenden smittar av sig!

Många fördelar med hälsostrategiskt ledarskap

Fördelarna är många med ett hälsostrategiskt ledarskap och listan kan göras lång. Det tydligaste kvittot är låg personalomsättning och sjukfrånvaro när medarbetarna trivs på sin arbetsplats. Medarbetarna har lätt att känna stolthet för sin arbetsgivare och det arbete de utför. En känsla av meningsfullhet gör att de bemöter andra i sin omgivning på ett positivt sätt.

Ett gediget hälsostrategiskt arbete kan med fördel även användas för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Drömmen för alla företag är ju att behålla goda medarbetare, attrahera talanger och kanske till och med omnämnas som en sund och framgångsrik organisation.

/Karin Otterbjörk

ANLITA  OXY-KONSULTER FÖR ATT UTVECKLA ORGANISATIONENS HÅLLBARA LEDARSKAP

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!