Mikael Lundström

Oxy Group konsult Mikael Lundström

Mikael Lundström

“Jag utvecklar väl fungerande team och framgångsrika projektkulturer, stärker er samverkansförmåga och gör er redo att möta framtidens och omvärldens alltmer komplexa utmaningar och krav.”

Mikael är konsult inom huvudsakligen projektkultur, krisledning, coaching, relationell & emotionell intelligens. Hans bakgrund ligger inom det militära ledarskapet och gruppsamverkan  – en grund han har haft mycket nytta av under decennier av utveckling och arbete som utbildare, coach och samverkansledare. Han har stor erfarenhet av internationell samverkan mellan olika kulturer, etniciteter och ledarstilar och av att utbilda, utveckla, samverka samt leda människor och grupper i komplexa situationer. 

Mikael Lundström anlitas främst för:

Coaching & chefshandledning

Ledarskapsutveckling

Fler Oxykonsulter

Emma Vallin

Emma Vallin

Team- och individutveckling, executive coaching och hållbar prestation.

läs mer

Relevanta nyheter från Oxy!

Vill du har information om kommande utbildningar och evenemang? Skriv in dig här så skickar vi dig information vi tror du vill ha, inte mer.

Ja tack!

Stort tack! Vi kommer inte att spamma dig och hoppas att du ska tycka vår information om kommande events och utbildningar vara relevant för dig!